ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Демиденко Сергій Володимирович

22.12.1982

Місце народження: м. Чорнобиль, Іванковський р-н., Київська обл..
Остання займана посада: асистент.

У 1999 р. закінчив зі срібною медаллю СШ № 3 м. Василькова, у 2005 р. – факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2005–2009 рр. навчався в аспірантурі факультету кібернетики при кафедрі системного аналізу та теорії прийняття рішень. З 2007 р. по 2010 р. працював на посаді інженера І-ї категорії, що проводить НТР, науково-дослідного сектору “Проблем системного аналізу”. З 2010 р. асистент на кафедрі САТР. Наукові інтереси: задачі мiнiмаксного оцінювання та прогнозування, системний аналіз та теорія прийняття рішень, паралельні та розподілені обчислення. Нагороджений грамотою КНУ (2008). Автор 15 наукових праць. 1. Демиденко С.В. Мінімаксне оцінювання параметрів лінійних дискретних періодичних процесів в умовах невизначеності./ С.В. Демиденко // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. 2009 р. №2. С. 99 102. 2. Наконечний О.Г. Мінімаксні середньоквадратичні оцінки тренду в задачах регресіїї /Демиденко С.В., Наконечний О.Г. // Таврійський вісник інформ. і мат. – 2009 р. №1. С. 23 30. 3. Наконечний О.Г. До проблеми мінімаксного оцінювання розв’язків одновимірних крайових задач./ Демиденко С.В., Наконечний О.Г., Жук С.М. // Таврійський вісник інформ. і мат. – 2007 р. №1. С.7 24.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи