ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Донченко Володимир Степанович

26.09.1947- 17.04.2017

Місце народження: м. Євпаторія, АР Крим .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

У 1965 р. закінчив із золотою медаллю фізико-математичний ліцей при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка– тоді КФМШІ (Київська фізико-математична школа-інтернат при Київському державному університеті). Випуск 1965 р. був першим в історії цієї школи, створеної в 1963 р. першою в Україні. Закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка в 1970 році. Кандидат фізико-математичних наук („Некоторые вопросы, связанные со сходимостью к нулю гауссовских последовательностей”, 1977 р.), професор (1992 р.), доктор фізико-математичних наук („Множинний підхід до опису невизначеності в математичному моделюванні”, 2007 р.). Нагороджений Медаллю Президії АН УССР з премією для молодих вчених (1978 р.), а також нагороджений International Prize for outstanding achievements in the field of information theories and applications (ITHEA – International Journal “Information Theories&Applications”, Sofia, Bulgaria ) 2007 – ITHEA. У київському університеті на посадах асистента (1973-1978), доцента (1978–1978), професора (1993 до цього часу), зав. кафедри прикладної статистики (1998–2001), заст. декана з наукової роботи (1996–2001 рр.). З 1987 по 1993р. – зав. каф. математики Військової Академії протиповітряної оборони сухопутних військ. Основні лекційні курси: “Дискретна математика”, “Теорія ймовірностей та математична статистика” як для студентів-математиків, так і студентів нематематичних спеціальностей, зокрема психологів, “Економетрика”, “Фінансова математика”, “Методи вибіркових досліджень”, спецкурси із методів псевдообернення та перетворення Гока. Напрямок наукових досліджень: алгебраїчні методи та засоби псевдообернення в прикладних дослідженнях, статистичні методи в математичному моделюванні об’єктів. Зокрема, створені методи групування інформації на основі псевдообернення, побудовані основи теорії перетворення Гока як методу статистичного оцінювання. Автор понад 250 наукових праць, зокрема 13 навчальних посібників, серед яких: 1. Анисимов В.В. Элементы теории массового обслуживания и асимптотического анализа систем: учеб. пос. / В.В. Анисимов, О.К. Закусило, В.С. Донченко; под общ. ред. В.В. Анисимова. – Киев: Вища школа, 1987. – 246 с. 2. Шуенкин В.А. Модели управления запасами. Учебное пособие. / Шуенкин В.А., Донченко В.С., Полупанов И.П. – М: НМК ВО, 1997. – 259 с. 3. Донченко В.С. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб. / В.С. Донченко, М. В.-С. Сидоров, М.М. Шарапов. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 288 с. 4. Донченко В. Евклидовы пространства числовых векторов и матриц: конструктивные методы описания базовых структур и их использование // International Journal “Information technologies & Knowledge”. 2011. Vol. 5. Number 3. P. 203 216. 5. Volodymyr Donchenko. Fuzzy Sets: Math, Applied Math, Heuristics? Problems and interpretations/Editors: Galina Seltak, Krassimir Markov Business and Engineering Applications of Intelligent and Information Systems.– ITHEA – Rzeszow, Poland, Sofia, Bulgaria. 2011. P.69 81.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи