ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Івохін Євген Вікторович

19.02.1960

Місце народження: с. Вача, Вачський р-н, тепер Нижегород. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: професор.

В 1977 р. закінчив СШ № 22 м. Чернігова, у 1982 р. – з відзнакою факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1982–1986 рр. – інженер, у 1986–1991 рр. – науковий співробітник НДЧ факультету кібернетики. У 1986 р. захистив кандидатську дисертацiю на тему: “Розвиток апарату оптимальних функцій Ляпунова та його застосування для оцінювання харак¬теристик складних систем”, науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Хусаінов Д.Я. У 2012 р. захистив докторську дисертацiю на тему: “Методи аналізу нечітких багатомірних динамічних систем”. З 1991 р. – асистент кафедри теорії автоматизованих систем, з 1996 р. – доцент кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень, вчений секретар цієї кафедри. З 2015 р. професор цієї ж кафедри. Постійно керує курсовими та дипломними роботами, керівник проектів по розробці інформаційно-аналітичної системи автоматизації навчально-методичної діяль¬ності “Студент”, системи підготовки та контролю навантаження викладачiв університету та автоматизованої системи наукових досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Підготував двох кандидатів наук. Наукові інтереси: дослідження стійкості багатомірних динамічних систем, методи підтримки прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності, розробка i впровадження автоматизованих інформаційних систем з використанням чітких та нечітких баз даних. Продовжує активно займатися спортом (баскетбол, кандидат у майстри спорту), довгий час керував підготовкою збірної команди університету з баскетболу. Автор 110 наукових праць. 1. Івохін Є.В. Якісне дослідження динаміки нечітких дискретних систем / Є.В. Івохін, С.О. Волчков // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2005. – № 4. – С. 94 – 105. 2. Івохін Є.В. Про оптимізацію лінійних систем порівняння / Є.В. Івохін // Вісник Київського університету. Серія: Кібернетика. – 2008. – №9. – С. 20 – 29. 3. Івохін Є.В. Аналіз динаміки нечітких систем великої розмірності / Є.В. Івохін // Журнал обчислювальної та прикл. математики. –2010.– № 2. – С. 60–67.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи