ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мащенко Сергій Олегович

20.02.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

У 1980 р. закінчив з відзнакою ф-т кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1980 по 1984 р. без відриву від виробництва навчався в аспірантурі Київського університету. У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Методи послі¬дов¬ного аналізу варіантів у задачах частково-цілочислового лінійного програ¬мування” за фахом 01.01.09 – математична кібернетика, наукові керівники: доктор технічних наук, професор Волошин О.Ф. та доктор технічних наук, професор Волкович В.Л.). В 2011 році захистив докторську дисертацію на тему: “Індивідуально-оптимальні рівноваги в некооперативних іграх” за фахом 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень. З 1980 р. – інженер, з 1984 р. – молодший науковий співробітник, з 1990 р. – старший науковий співробітник Інституту кібернетики НАН України. За цей час був відповідальним виконавцем ряду господарчо-договірних і бюджетних тем, науковим керівником ряду проектів за Державною науково-дослідною програмою ДКНТ України. З 1989 р. працював за сумісництвом на кафедрі теорії автоматизованих систем, з 1996 р. – доцент кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень. У 1998 р. одержав вчене звання доцента. З 2013 р. – професор кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень. У 2014 р. одержав вчене звання професора. Читає нормативні курси лекцій: “Теорія прийняття рішень”, “Конфліктно-керовані системи”, “Математичні методи прийняття рішень в умовах конфлікту”, та цикл спецкурсів із теорії ігор. Наукові інтереси: теорія прийняття рішень, прийняття рішень в умовах конфлікту, невизначеності та нечіткої інформації. Автор 128 наукових праць, зокрема 1 монографії та 4 навчальних посіб¬ників. 1. Мащенко С.О. Принятие решений при нечетком множестве состояний природы. Теория и методы / Сергей Мащенко. – GmbH: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. – 108 p. 2. Волошин О.Ф. Моделі та методи прийняття рішень: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Волошин, С.О. Мащенко. – 2- ге вид., перероб. та допов. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2010. – 336 с. 3. Мащенко С.О. Задача математического программирования с нечетким множеством индексов ограничений / С.О. Мащенко // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – № 1. – С. 73 – 81. 4. Мащенко С.О. Индивидуально-оптимальные равновесия некооперативных игр в отношениях предпочтения / С.О. Мащенко // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – № 1. – С. 171 – 179.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи