ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наконечний Олександр Григорович

09.01.1946

Місце народження: с. Красне, Обухів. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач.

У 1964 р. закінчив зі срібною медаллю Бучанську СШ робітничої молоді, в 1969 р. – механіко-математичний факультет КДУ ім. Т.Г. Шевченка. З 1969 р. – математик-програміст на новоствореному факультеті кібернетики. У 1969–1973 рр. навчався в заочній аспірантурі при кафедрі теорії ймовір¬ностей механіко-математичного факультету. У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію “Моментні функції стар¬ших порядків випадкових процесів”, науковий керівник – академiк АН України Скороход А.В. В 1981 р. захистив докторську дисертацію “Мiнiмак¬сне оцінювання функціоналів від розв’язків рівнянь з частинними похідними”. З 1971 по 1995 р. працював на кафедрі моделювання складних систем факультету кібернетики на посаді асистента (1971–1975), старшого викладача (1975–1978), доцента (1978–1983), професора (1983–1995). У 1995 р. очолив кафедру теорії автоматизованих систем (нині кафедра системного аналізу та теорії прийняття рішень). В галузі прикладної математики створив власну наукову школу. Серед його учнiв 16 кандидатів та 6 докторів наук. Фундаментальні результати О.Г. Наконечним було одержано в області оцінювання розв’язків і параметрів рівнянь з частинними похідними із детермінованими та стохастичними збуреннями. Підхід А.Н. Колмогорова і Н. Вінера для ров’язування подібних задач не спрацьовував в силу невідомості розподілів стохастичних збурень. Для побудови конструктивної теорії оцінювання О.Г. Наконечний застосував мінімаксний підхід. Виходячи із варіаційної теорії рівнянь еліптичного, параболічного та гіперболічного типів в гільбертових просторах, ним були розроблені оригінальні методи оптимізації в умовах невизначеності, що суттєво узагальнювали результати Калмана–Б’юсі, М.М. Красовського, О.Б. Куржанського, Ж.Л. Ліонса. Створення такої тео¬рії відкрило можливість її застосування при розробці обчислювальних сис¬тем автоматизованої обробки результатів експериментів з визначення пара¬мет¬рів середовищ, інтенсивності джерел, локалізації та вивченню об’єктів, що створюють дані фізичні поля. Подібні задачі виникають в таких ділянках природознавства як акустика, гідродинаміка, фізика, оптика, радіолокація, астрономія, метеорологія, сейсмологія, теплофізика тощо. Наукові інтереси: проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності та проблеми системного аналізу процесів різної природи. Голова спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій (1995–1997, 2005–2007), заступник голови спеціалізованої вченої ради (1997–2005) та з 2007 р. (Д 26.001.35). Член експертної ради ВАК України з інформа¬тики (1992–2002, 2007–2008), у 1997–1998 рр. – заступник голови експертної ради ВАК України з інформатики. З 2004 р. – академік-секретар Відділення інформатики та системного аналізу, член Президії АН ВШ України, з 2013 р. Президент АН ВШ України. Протягом багатьох років – член редколегій наукових журналів: “Обчислювальна та прикладна математика”, “Таврический весник информатики и математики”. Керівник Україно-Американського CRDF-проекту (Київський націона¬ль¬ний університет імені Тараса Шевченка – Йєльський університет (1997–1999), керівник Україно-Шведського проекту (Київський національ¬ний універ¬ситет імені Тараса Шевченка – Стокгольмський Королівський технологічний інститут (2001–2003). Починаючи з 2000 р., очолює програ¬м¬ний комітет Між¬на¬родної конференції “Прийняття рішень в умовах невизначеності (PDMU)”. Наконечний О.Г. – вчений зі світовим ім’ям. Бере участь i виступає з доповідями на багатьох міжнародних наукових симпозіумах та конференціях у Німеччині, Франції, Італії, Австрії, Чехії, Словаччині, Польщі, Росії, Швеції, Білорусії. В рамках міжнародних проектів працював в Йєльському Універ¬ситеті (США), Стокгольмському Королівському технологічному інституті (Швеція), Університеті імені Томаша Масарика (Чехія), Національному Дослідницькому Інституті з Комп’ютерних Наук та Керування (Франція). Лауреат Премії молодих вчених Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1976), Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2001); Почесна грамота МОН України (2007), відзнака Вченої ради КНУ ІІІ ступені (2008), Заслужений працівник освіти України (2009), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011), Заслужений професор Київського університету (2015). Автор понад 250 наукових праць, зокрема 6 навчальних посібників та 5 монографій. 1. Nakonechny A.G. System analysis methods of medical and biological processes / Nakonechny A.G., Marzeniuk V.P. – Ternopil, Ukrmedknyga, 2003. – 244 p. 2. Наконечний О.Г. Моделі та методи популяційної динаміки в програмному середовищі підтримки системних медичних досліджень / Наконечний О.Г., Марценюк В.П. – Тернопіль, ТДМУ, "Укрмедкнига", 2009. – 407 с. 3. Наконечний О.Г. Оцінювання розв'язків алгебраїчно-диференціальних рівнянь в умовах невизначеності / Наконечний О.Г., Жук С.М. – Рівне, 2009. – 120 с. 4. Бейко І.В. Задачі, методи і алгоритми оптимізації. Навчальний посібник. (Гриф надано МОН України, лист № 1/11-7429 від 06.08.2010) / Бейко І.В., Зінько П.М., Наконечний О.Г. К, ВПЦ "Київський університет", 2012. – 799 с.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи