ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Семенова Наталія Володимирівна

18.02.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.

У 1970 р. закінчила з золотою медаллю Київську СШ № 6, у 1975 р. – факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. З 1975 р. – інженер, з 1980 р. – молодший науковий, з 1986 р. – науковий співробітник, з 1990 р. – старший науковий співробітник, а з 2011 р. – провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. Без відриву від виробництва там же (1980–1984 рр.) навчалася в аспірантурі, а з 2007 до 2010 в докторантурі. В 1986 р. захистила кандидатську дисертацію “Розробка і дослідження деяких декомпозиційних методів розв’язання задач повністю та частково цілочислового програмування” за спеціальністю “математична кібернетика”. У 1997 р. Н.В. Семеновій присвоєно звання старшого наукового співробітника. У 2010р. здобула ступінь доктора фіз.-мат. наук, захистивши дисертацію “Векторні задачі дискретної оптимізації: коректність та методи розв’язання” за спеціальністю теоретичні основи інформатики та кібернетики, науковий консультант – академік НАН України І.В. Сергієнко. Н.В. Семенова – автор, виконавець та відповідальний виконавець ряду наукових проектів та грантів (Уряду України та Міжнародного Наукового Фонду, Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України), здійснює наукове керівництво аспірантами. Основні напрями наукової діяльності: теорія та методи дискретної оптимізації, в тому числі за умов невизначеності й керованості даними, аналіз коректності векторних дискретних оптимізаційних задач, дослідження некоректних, невласних задач дискретної оптимізації з векторним критерієм, необхідні і достатні умови стійкості векторних дискретних задач. Сфера наукових інтересів: теорія прийняття рішень, багатокритеріальна оптимізація. З 2004р. Н.В. Семенова поєднує наукову діяльність з викладацькою роботою в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка та Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі (професор кафедри інтелектуальних інформаційних технологій). Нагороджена двома бронзовими медалями ВДНГ СРСР (1981, 1986) та Почесною грамотою КНУ (2008). Н.В. Семенова – член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій: (2009 2012 рр.) – зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи при Харківському національному університеті радіоелектроніки, з 2013р. – зі спеціальності 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики при Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара. Автор понад 120 наукових праць та монографії, зокрема: 1. Семенова Н.В. Векторні задачі дискретної оптимізації на комбінаторних множинах: методи дослідження та розв’язання / Н.В. Семенова, Л.М. Колєчкіна. – Київ: Наук. думка, 2009. – 266 с. 2. Семенова Н.В. Методы поиска гарантирующих и оптимистических решений задач целочисленной оптимизации в условиях неопределенности данных / Н.В. Семенова // Кибернетика и систем. анализ. – 2007. – № 1. – С.103–114. 3. Семенова Н.В. Условия оптимальности в векторных задачах комбинаторной оптимизации / Н.В. Семенова // Теория оптимальных решений. – Киев: Ин-т кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины, 2008. – № 7. – С. 152–160. 4. Semenova N.V. Solution and IN.V.estigation of Vector Problems of Combinatorial Optimization on a Set of a Polypermutations / Semenova N.V., Kolechkina L.N., Nagornaya A.N. // Journal of Automation and Information Sciences. – 2008, Issue 40. – № 12. – P. 27 – 42. 5. Семенова Н.В. Многокритериальные задачи оптимизации на нечетко заданном комбинаторном множестве альтернатив / Н.В. Семенова, Л.Н. Колечкина, А.Н. Нагорная // Кибернетика и систем. анализ. – 2011. – № 2. – С. 88–99. 6. Лебедева Т.Т., Семенова Н.В., Сергиенко Т.И. Исследование устойчивости векторных задач дискретной оптимизации с различными принципами оптимальности // Доповіді НАН України. – 2012. – № 11. – C. 34–39.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи