ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тимашов Олександр Олександрович

01.02.1941

Місце народження: м. Луганськ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.

У 1958 р. закінчив Луганську СШ № 16, у 1964 р. – факультет автоматики і обчислювальної техніки Московського енергетичного інституту за фахом “обчислювальна техніка”, у 1970 р. – очну аспірантуру в Інституті кібернетики АН УРСР. З 1971 р. працює в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова та Інституті проблем математичних машин і систем НАН України пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника до заступника директора з науки і провідного наукового співробітника. У 1972 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Розробка методів підвищення точності цифро-аналогових обчислювальних комплексів”, науко¬вий керівник – член-кореспондент НАН України Б.М. Малиновський. З 1974 р. на факультеті кібернетики читає лекційні курси: “Архітектура ЕОМ”, “Основи менеджменту”, “Інтегровані системи управління”. У 1992 р. одержав вчене звання доцента. Наукові інтереси: автоматизовані системи управління на базі комп’ю¬терної техніки і сучасних інформаційних технологій, підтримка прийняття й оптимізація рішень в економіці і техніці, методи економічного прогнозування, розробка інформаційних технологій оптимізації виробничих процесів. Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки СРСР (1987) за створення автоматизованих систем стендових випробувань і доробки косміч¬них виробів та гусеничних машин. Автор 11 патентів в галузі комп’ютерних систем управління. Автор понад 60 наукових праць, зокрема 3 колективних монографій. 1. Тимашов О.О. Некоторые вопросы повышения производительности сигнальных процессоров / Тимашов О.О., Палагин О.В. та ін. // Международный научно-технический журнал «Компьютинг». – 2009. том 8, вып.3 – С. 87 95. 2. Тимашов О.О. Формирование функций Уолша для многоканальных систем реального времени / Тимашов О.О., Визор Я.Є., Семотюк М.В., Чічірін Є.М. // Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2009. – Вип. 4. 3. Тимашов О.О. Acoustic Commander - интегрированная операционная среда для измерения и расчета акустических параметров / Тимашов О.О., Палагин О.В. та ін. // Комп’ютерні засоби, мережі та системи: зб. наук. пр.– К.: ІК НАНУ, 2009. №8

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи