ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Загородній Юрій Віталійович

19.10.1970- 10.03.2017

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

У 1987 р. закінчив Жито¬мирську СШ № 12. у 1992 р. – факультет кібернетики Київського державного універ¬ситету ім. Т.Г. Шевченка. З 1992 по 1996 р. – аспірант кафедри моделювання складних систем. У 1996 р. в Інституті кібернетики НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему “Побудова та дослідження математичних моделей дії фітовірусів на рослинний організм при зміні екологічних умов” (наукові керівники – доктор біологічних наук, професор Бойко А.Л., доктор технічних наук, професор Бейко І.В.). З 1996 по 2002 р. – старший викладач Державної агроекологічної академії України (м. Житомир). У 2001–2008 рр. – доцент (за сумісництвом) кафедри економічної кібернетики Державної академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ). У 1999–2003 рр. навчався в докторантурі факультету кібернетики (заочно). З 2003 р. – доцент кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень. Наукові інтереси: математичне моделювання біологічних, екологічних і еконо¬міч¬них процесів, інтегровані системи управління. Автор 62 наукових праць, зокрема 2 монографій, серед них: 1. Загородній Ю.В., Бойко А.Л. Математичні моделі в дослідженні вірусів рослин. – К.: ЕксОб, 2001. – 152 с. 2. Загородній Ю.В., Кадієвський В.А. Моделювання економіки: курс лекцій. – К.: ДАСОА, 2007. – 214 с. 3. Akimenko V.V., Zahorodnii Yu.V. Modeling of dynamics of monocycle cells aggregation//Cybernetics and systems analysis.-2011.-№ 47 (1) .-P. 29-43. Пише також літературні твори – фантастичні оповідання і поезії.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи