ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Телебачення та радіомовлення кафедра Телебачення та радіомовлення кафедра

Створена 31.05.1971 на базі каф. журналістської майстерності і редагування. Зав. каф. були кандидат іст. наук, доцент.: М.С. Канюка (1971–86) та О.П. Гусєв (1986–88), професор. В.П. Олійник (1989–98), доктор іст. наук, професор. Р.М. Єсипенко (1998–2001). З 2001 каф. очолює д. філол. н., професор О.Я. Гоян. На поч. 2012 викл. склад каф. становлять 1 професор., 10 доцент., 2 асист., 1 зав. телелабораторією, 1 зав. радіостудією: доктори філол. наук, професор.: зав. каф. О.Я. Гоян; кандидат пед. наук, доцент. Ю.П. Єлісовенко, кандидат політ. наук, доцент. Г.М. Сащук; кандидат філол. наук, доцент.: М.Ю. Андрющенко, Л.П. Федорчук, М.В. Нагорняк, О.В. Гресько, В.І. Набруско, С.М.Сербін, І.А. Хоменко, І.В. Черемних; кандидат філол. наук, асист.: Н.В. Симоніна, М.В. Малий; зав. телелабораторією А.Я. Вільчинський; зав. телестудією С.В. Сидоренко. На каф. працюють чи працювали в різні часи кандидат філол. наук, професор. М.І. Прокопенко, доктор філос. н., професор. Н.П.Чечель, кандидат філол. наук Н.М. Бажан, кандидат філол. наук., професор. В. Я. Миронченко, журналісти О.С. Дикий, А.В. Куликов та ін. Каф. здійснює комплексну підготовку журналістів для телебачення і радіомовлення, вивчає актуальні проблеми організації та функціонування телерадіомовлення. Напрями наук. досліджень викл. каф.: актуальні проблеми теорії, практики та історії телебачення і радіомовлення, інформ.-публіцист. та комунік. аспекти телерадіожурналіст. майстерності. Базові та спец. курси, які читають викл. каф.: історія, теорія й практика радіомовлення і ТБ, інформ., аналіт., публіцист. розважальне (музичне) телерадіомовлення, жанри й типи програм радіомовлення і ТБ, програмування й форматування телерадіоефіру, видовищне телебачення і телерадіодраматургія, сценарна майстерність, телевізійна й радіорежисура, техніка й технологія мікрофонного й екранного мовлення, телерадіомаркетинг та менеджмент, журналіст. професії в радіомовленні й на телебаченні, телевізійна й радіокритика, психологія творчості в телерадіоефірі й акторська майстерність, риторика й ораторське мистецтво. Каф. має навч.-вироб. лабораторії на базі Нац. радіокомпанії України й телекомпанії «Дельта». До складу каф. входять телестудія і радіостудія, які є навч.-вироб. базою ІЖ і покликані реалізувати навч. телерадіопроекти й служити базою для підготовки творчих бакалаврських робіт. Такі медіапроекти як Campus Radio Ukraine (http://campusradio.univ.kiev.ua/), Студент-TV (http://student-tv.prarus.info/) та інші дозволяють забезпечувати фахову підготовку молодих телерадіожурналістів, адаптовувати студентів до практики реального телерадіомовлення Викл. каф. видано низку наук. та навч.-метод. видань: Гоян О.Я. Радіостанція як ділове підприємство: методика журналістської творчості: Посіб. для студентів Інституту журналістики. К., 2001; Гоян О.Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту. 3-є вид., доп. К., 2008; Єлісовенко Ю.П. Ораторське мистецтво: навч. посіб. К., 2002; Єлісовенко Ю.П. Ораторське мистецтво: постановка голосу й мовлення: навч.посібн. із грифом МОН України / за заг.ред. В.В.Різуна. К, 2008. Миронченко В.Я. Основи інформаційного радіомовлення: Підруч. для студентів університетів спеціальності «Журналістика». К., 1996; Олійник В. П. Риторика. Методичні матеріали. К., 1996); Хоменко І.А. Оригінальна радіодрама: Навч. посіб. К., 2002. О.Я. Гоян, І.М. Забіяка

Гоян Віта Володимирівна

 • Останні зміни:
08.06.1965

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: доктор наук із соціальних комунікацій.
Наукове звання: доцент.
Закінчила факультет журналістики (1992). У Київ. ун-ті: 1993–96 аспірант кафедри телебачення і радіомовлення; 1996–2002 асистент кафедри телебачення і радіомовлення, 2002–04 доцент кафедри міжнародної журналістики; 2004–07 докторант кафедри масової комунікації (тепер кафедра соціальних комунікацій) ІЖ, доцент кафедри соціальних комунікацій ІЖ (з 2007).

Читати далі >Гоян Олесь (Олександр) Яремович

 • Останні зміни:
02.09.1964

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив факультет (1986), аспірантуру (1992) факультету журналістики. У Київському університеті: 1992–96 асистент, 1996–2001 доцент кафедри телебачення і радіомовлення факультету журналістики ІЖ, з 2001 завідувач кафедри телебачення і радіомовлення ІЖ, з 2007 професор цієї кафедри.

Читати далі >Гресько Ольга Вікторівна

 • Останні зміни:
29.05.1978

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2000 ІЖ Київ. ун-ту, 2003 асп. цього ін-ту. Має досвід практ. журналістики. У Київ. ун-ті: 2002–07 асист., 2007–11 доцент. каф. міжнародної журналістики, з 2012 – кафедри телебачення і радіомовлення ІЖ, з 2005 кер. міжн. відділу ІЖ.

Читати далі >Єлісовенко Юрій Петрович

 • Останні зміни:
26.06.1952

Місце народження: м. Дніпродзержинськ, Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Поет, тележурналіст. Закінчив 1983 режисер. ф-т КДІК ім. О. Є. Корнійчука (тепер КДУКіМ). У Київ. ун-ті з 2002 доцент. каф. ТБ і радіомовлення ІЖ.

Читати далі >Єсипенко Роман Миколайович

 • Останні зміни:
29.01.1936

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1958 театрознавчий ф-т Київ. театр. ін-ту. У Київ. ун-ті: 1995–2004 професор., 1997–2000 зав. каф. ТБ і радіомовлення ІЖ.

Читати далі >Зоріна Олександра Сергіївна

 • Останні зміни:
12.05.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила ІЖ КНУ імені Тараса Шевченка (1999), аспірантуру філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка (2004). В КНУ: асистент кафедри журналістики Інституту масової комунікації при КНУ імені Тараса Шевченка (2004–09); кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики (2009–11). З 2012 – доцент. каф. періодичної преси ІЖ.

Читати далі >Канюка Михайло Сергійович

 • Останні зміни:
08.03.1922- 24.02.2000

Місце народження: с. Будаївка, тепер у складі м. Боярка Києво-Святошинського р-ну, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Журналіст, письменник, сценарист. Закінчив 1953 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1966–70 старш. викл., 1970 зав. каф. журналістської майстерності і літературного редагування ф-ту журналістики, 1967–73 ред. газ. «За радянські кадри», 1972–90 доцент., 1970–86 зав. каф. радіомовлення і ТБ ф-ту журналістики.

Читати далі >Козаченко Микола Олександрович

 • Останні зміни:
16.02.1929

Місце народження: с. Краснопавлівка, Лозівського р-ну, Харків. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Фотожурналіст. Закінчив 1967 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1969–74 асист. каф. журналістської майстерності та редагування, 1974–75 асист. каф. телебаченна і радіомовлення ф-ту журналістики.

Читати далі >Марчук Ніна Йосипівна

 • Останні зміни:
15.02.1929- 29.04.2002

Місце народження: с. Бабинці Бородянського р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила 1941 ф-т укр. мови та л-ри Черкас. учит. ін-ту, 1946 філол. ф-т, 1953 асп-ру каф. укр. мови Київ. пед ін-ту ім. О. М. Горького. В Київ. ун-ті 1986–2002: старш. викл., доцент. каф. стилістики (згодом – засобів масов. інформації), каф. ТБ і радіомовлення ф-ту журналістики.

Читати далі >Миронченко Віктор Якович

 • Останні зміни:
25.04.1937

Місце народження: с. Семенівка Криничанського р-ну Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Засл. журналіст України. Закінчив 1959 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: доцент. (1970), професор. (1999 2011) каф. ТБ і радіомовлення ф-ту журналістики. Заст. декана з наук. роботи (1971–82), заст. декана (з 1993 – директора ІЖ) з навчальної роботи (1982–2000).

Читати далі >Нагорняк Майя Володимирівна

 • Останні зміни:
24.11.1971

Місце народження: м. Володимир-Волинський Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчила 1990 Володимир-Волинське пед. уч-ще ім. А. Ю. Кримського, 1996 ІЖ Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: (2001–08) асист. (з 2008) доцент. каф. ТБ і радіомовлення ІЖ.

Читати далі >Олійник Володимир Петрович

 • Останні зміни:
25.09.1932- 10.11.2006

Місце народження: с. Слободище Іллінецького р-ну Вінницьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1955 філол. ф-т, 1958 асп-ру каф. укр. л-ри КДПІ ім. М. Горького. У Київ. ун-ті: 1967–70 старш. викл., з 1970 доцент. каф. журналіст. майстерності та редагування, 1971–94 – доцент., 1994–2006 – професор., 1989–98 – зав. каф. телебачання і радіомовлення.

Читати далі >Сербін Сергій Михайлович

 • Останні зміни:
01.01.1957

Місце народження: смт Микулинці, Теребовлянського району, Терноп. області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив планово-економічний факультет Терноп. фінанс.-економ. ін-ту (1978), асп. Ін-ту економіки промисловості АН України (1982). В КНУ: з 2010 – доцент. каф. телебачення і радіомовлення ІЖ.

Читати далі >Сидоренко Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
29.10.1958

Місце народження: м. Ірпінь, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила факультет журналістики (1980), аспірантуру (1984), докторантуру (2000) Київського університету. У Київ. ун-ті: стажист-дослідник кафедри радіомовлення і телебачення (1980–1981), асист. (1984–1992), доцент. (1992–2000), професор. каф. історії літератури та журналістики (2000–2003), завідувач каф. історії журналістики (з 2003 р.).

Читати далі >Скуленко Михайло Іванович

 • Останні зміни:
20.01.1937- 13.10.2011

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1959 ф-т журналістики Київ. ун-ту, навчався 1969–71 на ф-ті журналістики ВПШ при ЦК КПУ, в асп. 1971–73 каф. журналістики Москов. держ. ін-ту міжн. відносин МЗС СРСР. У Київ ун-ті: 1974–75 асист., 1975–80 старш. викл., 1980–88 доцент. каф. ТБ і радіомовлення; 1976–77 заст. декана, 1988–90 доцент., 1988–93 зав., 1990–93 професор. каф. наук. основ пропаганди і історії парт.-рад. преси; з 1993 професор., зав. каф. заруб. журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Федорчук Людмила Петрівна

 • Останні зміни:
15.04.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Тележурналіст. Закінчила 1996 філол. ф-т, 1999 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. каф. укр. філології для неспец. ф-тів філол. ф-ту (2000), н. с., доцент. каф. ТБ і радіомовлення ІЖ (з 2001).

Читати далі >Хоменко Ілля Андрійович

 • Останні зміни:
19.07.1968

Місце народження: м. Чернігів.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Журналіст, письменник. Закінчив 1991 ф-т журналістики, 2001 асп. ІЖ Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2002–09 асист., з 2009 доцент. каф. телебачення і радіомовлення ІЖ, доктор наук із соціальних комунікацій

Читати далі >Черемних Інна Володимирівна

 • Останні зміни:
19.09.1967

Місце народження: смт Велика Олександрівка Херсонської області.
Науковий ступінь: магістр журналістики, кандидат наук із соціальних комунікацій.
Наукове звання: доцент.
Журналіст, режисер. Закінчила ІЖ КНУ імені Тараса Шевченка (2004), аспірантуру ІЖ (2009). В КНУ: доц. каф. телебачення і радіомовлення.

Читати далі >Чечель Наталія Петрівна

 • Останні зміни:
06.04.1957- 22.01.2009

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства, доктор філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1980 театрознавчий ф-т Київ. держ. ін-ту театр. мист-ва ім. І. К. Карпенка-Карого (тепер Київ. нац. ун-т театру, кіно і ТБ імені І. К. Карпенка-Карого), 1986 асп-ру Всесоюз. ін-ту мистецтвознавства (ВНИИ мистецтвознавства Мін-ва культури СРСР та АН СРСР) (тепер Держ. ін-т мистецтвознавства), м. Москва, 2004 докторантуру філос. ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: доцент. (2004–06), професор. каф. ТБ та радіомовлення ІЖ (2006–09).

Читати далі >Щербакова Олена Анатоліївна

 • Останні зміни:
30.05.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1996 ІЖ, 1999 асп-ру (заочно), 2007 докт-ру ІЖ. У Київ. ун-ті: 1992 старш. коректор, 1992–99 ред. ред.-видав. відділу (тепер – ВПЦ) «Київський університет»; 1999–2001 асист. каф. історії л-ри і журналістики (тепер каф. історії журналістики); 2001–02 асист., 2002–07 доцент. каф. телебачення і радіомовлення, 2007–09 – незалежний науковець, із 2009 доцент. каф. історії укр. л-ри і шевченкознавства Ін-ту філології Київ. ун-ту.

Читати далі >Щербатюк Тамара Володимирівна

 • Останні зміни:
23.11.1936- 15.05.2015

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1959 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1971 викл. каф. історії журналістики, того ж року переведена на посаду викл. каф. телебачення і радіомовлення, 1984–2006 доцент. каф. ТБ і радіомовлення ф-ту журналістики / ІЖ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи