ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Чечель Наталія Петрівна

06.04.1957- 22.01.2009

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства, доктор філософських наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1980 театрознавчий ф-т Київ. держ. ін-ту театр. мист-ва ім. І. К. Карпенка-Карого (тепер Київ. нац. ун-т театру, кіно і ТБ імені І. К. Карпенка-Карого), 1986 асп-ру Всесоюз. ін-ту мистецтвознавства (ВНИИ мистецтвознавства Мін-ва культури СРСР та АН СРСР) (тепер Держ. ін-т мистецтвознавства), м. Москва, 2004 докторантуру філос. ф-ту Київ. ун-ту. Працювала з 1980 зав. лаб. каф. режисури, з 1986 викл, з 1991 старш. викл., 1995-98 доцент. каф. театрознаства Київ. держ. ін-ту театр. мист-ва ім. І. К. Карпенка-Карого. У Київ. ун-ті: доцент. (2004–06), професор. каф. ТБ та радіомовлення ІЖ (2006–09). Кандидат дис. «Західна класика на укр. сцені 1920–30-х років: проблема трагедійної вистави» (1987), докт. дис. «Дискурс стилю в ретроспективі укр. видовищної і драматичної культури» (2005). Досліджує проблеми постмодерної журналістики. Викладає курси: культурна проблематика ЗМІ, риторика, історія світ. мист-ва, основи акторської майстерності, основи драматургії, практика теледраматургії, журналіст. фах, журналіст. майстерність, тележурналістика, ведучий телепрограм, спец. курс: телерадіотеатр. Науковець ін-ту Гаррімана Колумбійського ун-ту, м. Нью-Йорк, США (1998–2000). Здійснювала наук. студії у США як стипендіат IREX (ун-т Тафтс, Бостон, 1994) та фундації Фулбрайта (Колумбійський ун-т, Нью-Йорк, 1998–2000). Член Спілки театральних діячів України (з 1990); член Респ. асоціації українознавців (з 1992); чл.-кор. комітету з освіти Міжн. ін-ту театру (1993–95); лауреат грантів Міжн. фонду «Відродження» (1993, 1994). Нагороджена Почесними грамотами Держ. комітету ТБ і радіомовлення України (2006) та КНУ імені Тараса Шевченка (2006). Автор понад 100 наук. публікацій, у т.ч. інозем. мовами, опублікованих в Україні, Росії, США, Канаді, Італії, Німеччині, Мексиці. Осн. праці: Українське театральне відродження. К., 1993; Повертаючи стиль. К., 2004; Who’s Who in Contemporary World Theatre / ed. by Dr. Daniel Meyer-Dinkgrafe. London, 2000, 2002) (in co-authorship). Л-ра: Julie-Anne Franko, Yale University, School of Drama. Ukrains’ke Teatral’ne Vidrodzhennia // Harvard Ukrainian Studies. Vol. XVIII. N. 3–4 (1994); Irena R. Makaryk, University of Ottawa. Rediscovering a Canon: The Ukrainian Theatrical Renaissance // Slavic and East European Journal. Vol. 40. N. 3 (1996); Бойчук Б., Волицька І., Горбачов Д., Грабович Г., Кебузинська Х., Скуратівський В., Черкашина М. Естетична поліфонія укр. театру (До історії укр. театрального авангарду) // Кіно – театр. К., 1997, №1; Мойсеєнкова Я. Український театр європейського масштабу // Вечірній Київ. К., 1994. 23 квіт.; Підлужна А. Новини укр. драматургії // Говорить і показує Україна. Київ, 1997, 29 трав.; Голік О., Глушкова Т., Карась М. На зустріч студентові // Освіта, 2006. 27 листоп.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи