ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Єлісовенко Юрій Петрович

26.06.1952

Місце народження: м. Дніпродзержинськ, Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.

Поет, тележурналіст. Закінчив 1983 режисер. ф-т КДІК ім. О. Є. Корнійчука (тепер КДУКіМ). Працював 1988–98 виклад., доцент. каф. режисури естради КДІК, 1998-2002 наук. співробітник Ін-ту педагогіки і психології. освіти АПН України, завідувач відділу освіти Наук.-досл. ін-ту українознавства МОН України; доцент Міжн. ін-ту лінгвістики і права (тепер Київ. міжн. ун-т); проф. Київ. гуманіт. ін-ту; ВМУРОЛ «Україна», Нац. академії внутр. справ України; телевізійним журналістом програми «Правочин» – студія «Ексклюзив плюс» КДТРК (тепер КДРТРК). У Київ. ун-ті з 2002 доцент. каф. ТБ і радіомовлення ІЖ. Кандидат дис. «Самостійна практична робота як засіб забезпечення професійної готовності студентів вузів культури (на прикладі режисерської спеціалізації)» в КДІК (1994). Досліджує проблеми театр. педагогіки, оратор. мистецтва, телебачення і радіомовлення, фахової підготовки радіо- і тележурналістів. Викладає курси: риторика, спеціалізація телебачення, журналіст. майстерність, спец. курси: постановка голосу, культура і техніка екранного та мікрофонного мовлення, веде фаховий та наук. практикум, пед. практику. Член Вчен. ради КНУ імені Тараса Шевченка (з 2006), заст. голови Навч.-метод. ради ІЖ (з 2005), заст. голови Худ. ради ІЖ (з 2005), вчен. секретар каф. ТБ і радіомовлення (з 2004), член оргкомітету з підготовки і проведення конференцій, присвяч. функціонуванню і розвитку держ. мови. Нагороджений Почесн. грамотами Нац. ради України з питань ТБ та радіомовлення (2006, 2010, 2011) і Держ. комітету ТБ та радіомовлення України (2006, 2011), Дипломом ІІІ-го Форуму укр. діаспори в Греції (2008). Автор понад 160 наук., худ. та публіцист. праць. Осн. праці: Ораторське мистецтво: постановка голосу й мовлення: Навч. посіб. К., 2008; Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу: Навч.-метод. посіб. К., 2007 (упоряд., у співавт. з А. І. Мамалигою); Ораторське мистецтво: Навч. посіб. К., 2002; Професійна етика юриста: Навч. посіб. К., 2002; Петро Перець. Всім усе, всім про все (байки, гуморески). К., 2005., Свідоцтво про реєстрацію авторського права (у співавт. з Майбородою І. М.) на твір №29934 телевізійна програма «Енергія здорового духу» – Державний департамент інтелектуальної власності МОН України. 18.08.2009. Л-ра: Береза Р. Нехай не кажуть, що немає у нас інтелігенції (Нарис про життя і творчість Юрія Єлісовенка) // Животоки. Львів, 2004, №12; Титаренко І. Плітки про політиків і не тільки // Друг читача. 2006, № 17; Коханець Л. Ми живемо в епоху поліглотів // Голос України. 2007, 24 жовт.; Сидоренко О. Мовні випробування на Першому Національному // Перший Національний канал України. Офіційний сайт. – http://www.1tv.com.ua; Перший національний будитиме бажання // Вестник Кривбасса. 2008, 1 марта. – http://www.krivbass.in.ua/telefakty/pershii-natc-onalnii-buditime-bazhannia; А. Богданов. Круги по воде от камня, брошенного вовремя // The Yonge Street Review. №264. – http://www.pedsovet.com/press-club/264-00008-yazik.htm. Верстюк А. Зустріч із тим, чия хата не скраю / Аліна Верстюк // Мистецькі грані. – № 7 (34). – 2012. – С. 8.


Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи