ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Єсипенко Роман Миколайович

29.01.1936

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1958 театрознавчий ф-т Київ. театр. ін-ту. Працював мол. наук. співроб. відділу театру Ін-ту етнології, фольклористики та мистецтвознавства ім. М. Т. Рильського, 1959–67 наук. співроб. відділу історії міст і сіл Ін-ту історії НАН України, 1967–73 гол. інспектором, нач. управління театрів мін-ва культури України, 1973–95 доцент., професор. Київ. ун-ту культури. У Київ. ун-ті: 1995–2004 професор., 1997–2000 зав. каф. ТБ і радіомовлення ІЖ. Кандидат дис. «Нарис історії театральної освіти на Україні» (1970), докт. дис. «Роль укр. театру у формуванні суспільної свідомості» (1994). Наук. інтереси – теорія та історія культури і мист-ва, мистецька журналістика, підготовка творчих кадрів. Читав нормат. курси: Історія укр. та заруб. культури, Журналістська майстерність, Редакторський фах, спец. курс: Мистецька журналістика. Заст. Голови спец. вченої ради в Держ. академії керівних кадрів культури і мист-ва (з 2004). Член експерт. комісії ВАК України з театрального мист-ва та історії культури. Член експерт. комісії ДАК. Нагороджений Почесн. грамотою мін-ва культури України. Автор понад 60 наук. та навч.-метод. публікацій. Осн. праці: Драматургія країн близького зарубіжжя в театрах України. К., 1994; Погляд на історію укр. театру. К., 2001; Історія укр. театру: навч. посіб. К., 2004; Л-ра: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 2004, спр. 26-ПВС; Мистецтво України. Біографічний довідник. К., 1997. Академіки Академії наук Вищої школи України: довідник. К., 2001.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи