ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хоменко Ілля Андрійович

19.07.1968

Місце народження: м. Чернігів.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Журналіст, письменник. Закінчив 1991 ф-т журналістики, 2001 асп. ІЖ Київ. ун-ту. Працював 1992–94 кор. телерадіокомпанії «Новий Чернігів», 1994–99 кер. літ. студії при тижневику «Гарт». Водночас 1996–2008 – кор. газ. «Дзеркало тижня» (спеціалізація – журналіст. розслідування). У Київ. ун-ті: 2002–09 асист., з 2009 доцент. каф. телебачення і радіомовлення ІЖ. Кандидат. дис. «Оригінальна радіоп’єса: історія, теорія, практика» (2002). Докторська дис. «Художнє радіомовлення у системі соціальних комунікацій» (2013). Викладає нормат. курси: «Журналіст. майстерність», «Журналіст. фах», «Радіожурналістика», «Технології радіовиробництва». Займається дослідженням у галузі загальнотеорет. і прикладних аспектів масов. комунікації. Відкрив і дослідив феномен укр. оригінальної радіоп’єси 1930-х, ввів у наук. обіг відомості про перших укр. радіодраматургів, вперше вивчив обставини виникнення, розвитку і знищення в ході репресій укр. оригінального радіомистецтва. У співавт. з кінодраматургом В. І. Фоменком написав сценарії кінофільмів, серіалів, радіоп’єс та худ.-публіцист. радіомініатюр, створених для Нац. радіокомпанії України, радіокомпаній Білорусі, Росії, Словенії. Член журі та оргкомітету конкурсу радіоп’єс Нац. радіокомпанії України «Відродимо забутий жанр», лауреат премії імені Івана Франка в галузі інформ. діяльності (2006). Автор понад 40 наук. публікацій Осн. праці: Оригінальна радіодрама: Навч. посібник. К., 2002; Українська радіоп’єса в контексті світового акустичного мистецтва: навч. посіб. К., 2006; Художньо-документальна програма («feature») з точки зору інформаційної безпеки // Учёные зап. Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Симферополь, 2005. Т. 18 (57) (у співавт.); У пошуках втраченого змісту. (Лінгвістична модель художньо-документальної програми для сучасного радіомовлення) // Стиль і текст. 2005. Вип. 6. № 3 (у співавт); Мова і зміст радіодрами (мовна специфіка українського радіомистецтва) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Журналістика. 2006. № 14; Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу: навч.-метод. посіб. К., 2007 (у співавт). Л-ра: Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики: підручник. К., 2006; Проблеми підготовки літературно-драматичних і культурно-мистецьких передач. К., 2007; Клецько Л. «Оригінальна радіодрама» як спроба відродити втрачене // Книжковий огляд. 2003. № 1–2; Мамалига А. І., Данильчук Д. В. Синтез мовностилістичного позиціонування в оригінальній радіодраматургії (за матеріалами радіоп’єс І. Хоменка та В. Фоменка) // Наук. зап. Ін-ту журналістики. 2006. Т. 24; Пронина Т. Украинские радиопьесы в белорусском эфире // Зеркало недели. 1995. 21 октября; Ральченко І. Невеличка п’єса для справжнього радіомовлення // Час/Time. 1995. 3 січ.; Рябошапка М. Просто фантастика // Новая интересная газета. 2004, № 6.

Автор: І.М.Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи