ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сербін Сергій Михайлович

01.01.1957

Місце народження: смт Микулинці, Теребовлянського району, Терноп. області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив планово-економічний факультет Терноп. фінанс.-економ. ін-ту (1978), асп. Ін-ту економіки промисловості АН України (1982). Працював ст. наук. співроб. в Ін-ті економіки промисловості Академії Наук України (Донецьк) (1982–83); Служив в армії (1983–84); був заступником голови планової комісії облвиконкому Терноп. обл. (1985–86); начальником фінансового відділу комбайнового заводу, м. Тернопіль (1986–87); доцент. каф., зав. каф. економіки промисловості, деканом фак. соц.-економ. розвитку Ін-ту нар. госп-ва, м. Тернопіль (1987–92); гол. консультантом з соціальних і економічних питань Президента України, Адміністрація Президента України (1992–93); екзекутивним продюсером SBS радіо, Австралія (1993–2010). Брав участь у розробці державного бюджету України на 1993, проекті розвитку недержавних економічних структур (українська фондова біржа), був членом комісії ВРУ по виявленню розкрадання державного майна на Львівському заводі «Електрон». Автор програми науково-технічного прогресу області, схваленої Львівським Західним науковим центром АН України (1986); концепції переведення міста Тернополя на місцеве самоуправління (1990); проекту переведення об’єднання комбайновий завод на самофінансування. Кандидат дис. «Комплексна оцінка використання виробничих ресурсів промисловими підприємствами регіону» (травень 1982), визнана Phd Австралійським Національним офісом визнань наукових ступенів та Департаментом працевлаштування, освіти та тренінгу (1993). Автор першого в Україні навчального посібника «Основи зовнішньоекономічної діяльності» (К., 1989), підручника «Региональное управление: опыт и проблемы» (К., 1984). В КНУ: з 2010 – доцент. каф. телебачення і радіомовлення ІЖ. Читає дисципліни «Прямоефірне радіомовлення», «Радіомовлення», «Новітня медіа», «Агенційна журналістика», «Журналістський фах», веде майстер-клас (англомовний проект). Наук. інтереси: прямоефірне мовлення, інформаційна логістика. Член Національної спілки журналістів України, нагороджений Почесними грамотами Президії АН України (1982), Державного комітету інформації України (1999), переможець конкурсу україномовних видань зарубіжжя 2010, міжнародний експерт журналу Телерадіокур’єр. Автор понад 150 наукових публікацій, серед них 3 монографії, 1 підр., 1 навч. посіб. Осн. праці: Капитализация предприятий: теория и практика: моногр. Донецк, 2011; Специфіка прямоефірного мовлення в регіональній радіомережі: Регіональні ЗМІ: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук. конф.: у 3 т. Т.1. Луганськ, 2012; Українці в Австралії // Українознавство. К. 2006. №2; SBS радіо обирає шлях цифрової революції // Телерадіокур’єр. 2005, № 3 (44), №4 (45). Л-ра: Марія Карен. Сама природа раділа мелодійним співом // Вільна думка. 1996. Ч. 38(2401). 18 вересня; Roma Becker. SBS Radio: Ukrainian Listeners in Adelaide under Limelight // Church And Life. 1999. N 30 (1486); Luba Valega. SBS Radio Comes to Perth // Church And Life. 2000. № 13б; Наталя Самсонова. «Український шоу-бізнес – це катастрофа!..» // Укртайм. 2007. 29 листопада.

Автор: І. М. Забіяка

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи