ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


«Теоретична фізика і комп’ютерно-експериментальне моделювання» НДС «Теоретична фізика і комп’ютерно-експериментальне моделювання» НДС

Науково-дослідна група кафедри теоретичної фізики була створена у 70-і роки ХХ століття. На базі неї та наукової групи кафедри квантової теорії поля, у 1999 році, був створений  науково-дослідний сектор «Теоретична фізика і комп’ютерно-експериментальне моделювання» (зав. сектором А. Д. Супрун).
Напрямки наукових досліджень:
•    Теорія та комп'ютерне моделювання колоїдних систем на основі рідких кристалів: орієнтаційні ефекти; фізика феронематичних та сегнетоелектричних систем; оптика рідких кристалів
•    Взаємодія частинок і світла з речовиною
•    Фізика наносистем
•    Теорія твердого тіла

Задорожна Лідія Володимирівна

  • Останні зміни:
28.10.1983

Місце народження: м. Біла Церква.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
В 2006 р. закінчила фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “фізика ядра і елементарних частинок”. В 2006-2009 рр. навчалась в аспірантурі на фізичному факультеті за спеціальністю “теоретична фізика”.  З 2011 - молодший науковий співробітник.

Читати далі >Задорожний Віктор Іванович

  • Останні зміни:
21.12.1950

Місце народження: м. Сергіїв Посад, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
В 1975 закінчив з відзнакою фіз. ф-т КДУ імені Т.Шевченка, захистив канд. дис. “Теорія та чисельне моделювання трихвильових нелінійних параметричних процесів в обмежених середовищах” (1985) В ун-ті працює з 1969 р. Ст. наук. співроб. каф. теорет. фізики (з 1986). Читав заг. курс “Програмування”, спец. курс “Обчислювальні методи теоретичної фізики”, проводив практ. заняття, зокрема з програмування, електродинаміки.

Читати далі >Корнієнко Микола Євдокимович

  • Останні зміни:
05.11.1949

Місце народження: с. Кононівка Полтавська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1971 закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка  та аспірантуру в 1974 р. З 1975 р. – молодший науковий співробітник, кандидат фіз.-мат. наук з 1977 р., з 1982 р. – старший науковий співробітник. З 1984 р. працює на фізичному факультеті Київського університету. В 1993-2001 р. за сумісництвом викладав фізику в Українському фізико-математичному ліцеї при Київському університеті. В 2001-2003 рр. працював в Міждисциплінарному науковому центрі і Інституті фізики оточуючого середовища при Хайдельбергському університеті в Німеччині.

Читати далі >Кривдик Володимир Григорович

  • Останні зміни:
10.05.1950

Місце народження: с. Гута-Камінська Волинська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1973 закінчив каф. астрономії фізичного факультету Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1990: 1990 - старш. наук. співроб. каф. астрономії та фізики космосу, з 2013 - старш. наук. співроб. кафедри квантової теорії поля.

Читати далі >Сіденко Тетяна Сергіївна

  • Останні зміни:
26.03.1951

Місце народження: с. Буревісник, Сахалін.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1973 закінчила  радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1977асп-ру цього ун-ту. Працює в Київ. ун-ті: інж., 1978 мол. наук. співроб., наук. співроб., 2004-2008 старш. наук. співроб. каф. теоретичної фізики фізичного факультету.

Читати далі >Субота Світлана Леонідівна

  • Останні зміни:
07.09.1978

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник, асистент.
У 2000 закінчила з відзнакою фіз. факультет КНУ ім. Тараса Шевченка, аспірантуру (2003). Асист. каф. теоретичної фізики (2004-2006), проводила заняття з мат. аналізу, диференціальних рівнянь, програмування та мат. моделювання, теорії ймовірностей та мат. статистики. Мол. наук. співроб.( з 2007 ).

Читати далі >Супрун Анатолій Дмитрович

  • Останні зміни:
01.01.1949

Місце народження: м. Олександрівка Кіровоградська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: завідувач НДС «Теоретична фізика та комп'ютерно-експериментальне моделювання».
У 1971 р. закінчив кафедру теоретичної фізики фізичного факультету Київського державного універ-ситету  ім. Тараса Шевченка. З 1973 р. працює в університеті. На кафедрі теоретичної фізики працює з 1977 року – спочатку молодшим науковим співробітником, потім, після захисту у 1980 році кандидатської дисертації, старшим науковим співробітником, провідним науковим співробітником, заступником завідуючого кафед-ри з наукової роботи та, зрештою, завідуючим науково-дослідним сектором при кафедрі теоретичної фізики. У 1983 році тимчасово виконував обов’язки заступника проректора з наукової роботи.

Читати далі >Теслик Олена Миколаївна

  • Останні зміни:
02.05.1979

Місце народження: м.Біла Церква, Київська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
В 2001 р. закінчила фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціалізацією «квантова теорія поля» та здобула кваліфікацію магістра фізики, викладача. В 2001-2004 рр. навчалась в аспірантурі на фізичному факультеті за спеціальністю «теоретична фізика». З 2004-2007 рр. - на посаді інженера І-ої категорії учбово-допоміжного складу кафедри теоретичної фізики, з 2007-2012рр. - на посаді інженера І-ої категорії кафедри квантової теорії поля, з 2012р. - молодший науковий співробітник кафедри квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Усенко Костянтин Володимирович

  • Останні зміни:
26.02.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1971 закінчив 1971 фізичний факультет Київ. ун-ту, 1974 асп-ру Ін-ту теорет. фізики імені Н.Н. Боголюбова. Доц. каф. обчисл. математики Волгоград. ун-ту (1987). У Київ. ун-ті: 1992-20 доц. каф. теоретичної фізики.

Читати далі >Шмельова Людмила Володимирівна

  • Останні зміни:
27.02.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1989 закінчила фіз. факультет КДУ імені Т.Г. Шевченка. З 1984 працює на каф. теоретичної фізики спочатку на посаді лаб-та, інженера. Секретар Державної екзаменаційної комісії фіз. факультету. Наук. співроб. каф. теоретичної фізики (2007), старший науковий співробітник (2013).    

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи