ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Корнієнко Микола Євдокимович

05.11.1949

Місце народження: с. Кононівка Полтавська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

У 1971 закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка та аспірантуру в 1974 р. З 1975 р. – молодший науковий співробітник, кандидат фіз.-мат. наук з 1977 р., з 1982 р. – старший науковий співробітник. З 1984 р. працює на фізичному факультеті Київського університету. В 1993-2001 р. за сумісництвом викладав фізику в Українському фізико-математичному ліцеї при Київському університеті. В 2001-2003 рр. працював в Міждисциплінарному науковому центрі і Інституті фізики оточуючого середовища при Хайдельбергському університеті в Німеччині. Напрямки наукової діяльності: теоретичні дослідження взаємодії лазерного випромінювання з речовиною і нелінійної резонансної взаємодії хвиль; розробка нових методів лінійної і нелінійної спектроскопії конденсованого стану і експериментальні дослідження колективних властивостей рідкого стану речовини, в тому числі води і водних розчинів; розвиток нелінійно-квантової макрофізики, яка поєднує нелінійну електродинаміку і матеріалознавство, квантову механіку і спектроскопію і може бути основою для об’єднання природничих наук. Відкрив ряд нових явищ: явище концентрації енергії при нелінійних взаємодіях хвиль, яке поглиблює і розширює друге начало термодинаміки; явище коливальної нестійкості конденсованого стану і індукування нових електронних станів в забороненій зоні діелектриків, які спостерігались методами спектроскопії ІЧ поглинання і комбінаційного розсіяння світла, явища нелінійного квазісинхронізму при резонансній взаємодії хвиль; резонансне нелінійне взаємофокусуваня і дефокусування хвиль; перебудову структури іонів в рідких розчинах з компенсацією їх заряду при взаємодії з електронною і протонною підсистемами розчинників. Вперше досліджені нелінійні і коливально-електронні механізми явищ плавлення і кипіння. Встановлено, що аномальне спектральне розширення і кутова дифузія лазерного випромінювання зумовлені існуванням поляритонів в рідинах. В співдружності з вченими Хайдельбергського університету (Німеччина) засновано просторовий спектральний аналіз з використанням дигітальних камер інфрачервоного і видимого діапазонів, який дозволяє крім великої кількості звичайних спектрів отримувати спектри просторової дисперсії. Автор близько 250 наукових праць, співавтор монографії і навчального посібника, має ряд авторських свідоцтв на винаходи. Присвоєно звання «Изобретатель СССР». Нагороджений медаллю “В пам’ять 1500-летия Киева” від імені Президії Верховної Ради СРСР (1982 р.), відзначений премією ім. Бойченка на конкурсі наукових робіт.

Автор: Т.С. Сіденко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи