ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Субота Світлана Леонідівна

07.09.1978

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник, асистент.

У 2000 закінчила з відзнакою фіз. факультет КНУ ім. Тараса Шевченка, аспірантуру (2003). Асист. каф. теоретичної фізики (2004-2006), проводила заняття з мат. аналізу, диференціальних рівнянь, програмування та мат. моделювання, теорії ймовірностей та мат. статистики. Мол. наук. співроб.( з 2007 ). Захистила дис. на ступінь канд.. фіз.-мат. наук за спец. 01.04.02 “теоретична фізика” (2005). Напрямки наук. діяльності: взаємодія рідких кристалів з електромагнітними полями, нелінійна оптика рідких кристалів. взяла участь у 19 міжн. конф., опубліковано 12 статей в фахових ж-лах. Осн. праці:Subota S. Wave front dislocations appearance under the laser beam self-action in liquid crystal// Appl. Surf. Sc. – 2005. – Vol. 247. p. 101–106; Subota S. L., Reshetnyak V. Yu., Pavliuchenko S. P., Sluckin T. J. Numerical Modeling of Tunable Liquid-Crystal-Polymer-Network Lens// Mol. Cryst. Liq. Cryst. – 2008. – Vol. 489, p. 40-53.

Автор: Т.С. Сіденко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи