ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пекар Соломон Ісаакович

19.03.1917- 08.07.1985

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Академік АН УРСР. У 1938 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1938). В 1941 в кандидатській дисертації побудував загальну нелінійну монополярну теорію випрямлення на контакті напівпровідник-метал, за яку йому була присуджена ступінь доктора фізико-математичних наук. У Київському університеті: з 1944 –51; 1953 – 60 завідувач кафедрою теоретичної фізики. Сфера наукових інтересів: теорія твердого тіла. На основі його досліджень розв’язано ряд фундаментальних проблем фізики напівпровідників, оптичних та фотоелектричних явищ у кристалах. Побудував теорію поляронів. Узагальнив методи теорії поляронів на випадок проміжного зв’язку і переніс їх на нові об’єкти: екситони та конденсони. Одночасно з Бардіном і Шоклі ввів метод деформаційного потенціалу. Передбачив аналог месбауеровської лінії - вузьку безфононну лінію у домішкових спектрах. Розробив квантову теорію локальних електронних центрів в кристалах, теорію домішкового поглинання світла та люмінісценції у кристалах. Розробив теорію нового електрострикційного механізму електрон-фононної взаємодії та підсилення на його основі ультразвуку в кристалах. Фундаментальне значення має цикл праць з теорії екситонів і додаткових хвиль, він відкрив додаткові хвилі з частотою і поляризацією звичайних хвиль, але іншою швидкістю розповсюдження. Понад 25 років викладав у Київському університеті. Підготував 10 докторів і понад 60 кандидатів наук. Нагороджений 2 орденами Трудового Червоного Прапору, орденом “Знак Пошани” та медалями, заслужений діяч науки і техніки України. Основні публікації: Исследования по электронной теории кристаллов. — М.; Л., Гостехиздат, 1951; Кристаллооптика и добавочные световые волны. — Киев, Наук. думка, 1982.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи