ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пінкевич Ігор Павлович

24.01.1944

Місце народження: м. Ратно Волинська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.


<div align="justify">Закінчив в 1965 фізичний факультет Київ. ун-ту, 1968 асп-ру. В Київ. ун-ті працює з 1968 на посадах: асист., старш. виклад., доц., проф., 1994-2004 зав. каф. теоретичної фізики, 2004-07 гостьовий проф. ун-ту Нового Південного Уельсу (Сідней, Австралія), з 2007 проф. Київ. ун-ту. 1970 захистив канд. дис., 1988 – докт. дис. Напрями наук. діяльності: теорія твердого тіла, теорія плазмових лазерів, теорія рідких кристалів, де розвинув теорію поглинання інфрачервоного світла в неідеальних кристалах, дослідив механізми утворення інверсної заселенності в переохолодженій плазмі парів металів, побудував теорію конформаційної нелінійності та явищ світлоіндукованої орієнтаційної нестійкості в рідких кристалах. Читає заг. курси теорет. фізики, спецкурси з квантової теорії твердого тіла, квантової теорії багаточастинкових систем, нерівноважної статистичної механіки, синергетики і ін. Засл. працівник освіти України (2001), був головою комісії з фізики наук.-метод. ради МОН України, обирався до ради директорів Міжн. тов-ва з рідких кристалів (1994-2000), Наук. ради НАН України з проблеми “Фізика рідкого стану”, редколегій ж-лів “Вісник Київського університету”, “Фізика і астрономія в школі”. Чл. Вч. ради ун-ту (1994-2000), був чл. ряду спец. рад зі захисту дис. в Київ. ун-ті та ін-тах НАНУ, наук. кер. команди України на Міжн. фіз. олімпіадах (1992-2002). Опублікував понад 300 наук. праць та навч. посіб. Осн. праці: Теорія твердого тіла. К, 2006 (у співавт.); Об одном механизме поглощения низкочастотных электромагнитных колебаний локализованными состояниями в кристаллах // ЖЭТФ, 1966. Т.51 (в соавт.); Конформационная оптическая нелинейность изотропной фазы нематического жидкого кристалла // ЖЭТФ, 1989. Т.96 (в соавт.); Переход Фредерикса в поглощаемом световом поле // ЖЭТФ, 1995. Т.107 (в соавт.); Пороговая неоднородная переориентация директора в планарной нематической флексоэлектрической ячейке // ЖЭТФ, 2005. Т.127 (в соавт.); Two-beam energy exchange in a hybrid photorefractive-flexoelectric liquid-crystal cell // Phys.Rev. E, 2010, V.81 (in co-authorship).</div>

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи