ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ситенко Юрій Олексійович

02.05.1951

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор фізіко-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Закінчив 1973 фізичний факультет Київ. ун-ту. 2000 проф. каф. теоретичної фізики (за сумісн.), 2001 зав. відділу теорії ядра і квантової теорії поля Ін-ту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України,. Канд. дис. “Некоторые вопросы динамического нарушения симметрии и проблема инфракрасных сингулярностей в теории калибровочных полей” (1978), докт. дис. “Динамика фермионов во внешних полях с нетривиальной топологией и особенности взаимодействия фермионов в ифракрасной области” (1993). Звання старш. наук. співроб. (1987). Осн. напрями наук. діяльності: квантова теорія поля та її застосування у фізиці елементарних частинок, фізиці конденсованого стану речовини, космології і астрофізиці. Дослідив вплив граничних умов та топології базового простору на властивості основного стану (вакууму) квантовопольових систем, побудував теорію поляризації вакууму сингулярними зовнішніми полями, розробив моделі динамічного порушення симетрії у фізиці фундамент. взаємодій. Читає спецікурси з квантової теорії поля, квантової електродинаміки та непертурбативних методів квантової теорії поля. Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2006), премії імені К.Д. Синельникова НАН України (2001). Чл. Наук. ради НАН України з проблеми “Ядерна фізика та атомна енергетика”, редколегії “Журналу фізичних досліджень”, спец. ради із захисту докт. дис. Д26.191.01 в Ін-ті теоретичної фізики. Автор понад 130 наук. праць. Осн. праці: Dynamical symmetry breaking and particle mass generation in gauge field theories // Rivista del Nuovo Cimento 6, 1983. No.5 (in co-authorship); Electron-charge fractionization on surfaces of various geometry in an external magnetic field // Nuclear Physics 1990. B342; Self-adjointness of the twodimensional massless Dirac Hamiltonian and vacuum polarization effects in the background of a singular magnetic vortex // Annals of Physics, 2000. 282; Electronic properties of graphene with a topological defect // Nuclear Physics 2007. B787.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи