ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Теоретичної кібернетики кафедра Теоретичної кібернетики кафедра

Теоретичної кібернетики каф. 1966, в умовах гострої потреби у наук. кадрах в кібернетиці, акад. АН СРСР В.М. Глушков та І.І. Ляшко створили на мех.-мат. ф-ті Київ. ун-ту каф. теорет. кібернетики. 1969 каф. переведена на ф-т кібернетики. Першим зав. каф. (за сумісн.) В.М. Глушковим впроваджені нові навч. курси: сучас. проблеми кібернетики, теорія автоматів, дискретна математика, теорія алгоритмів, програмування. В подальшому: автоматизація проектування ЕОМ, теорія дискретних перетворювачів і формальних мов, розпаралелювання обчислень, використання імовірнісних методів для розрахунку якісних характеристик технічних та кібернетичних пристроїв. З 1982 зав. каф. проф. М.Ф. Кириченком (1982) викл. спецкурси з розпізнавання образів, моделювання та інтелектуалізації робототехнічних комплексів. Зав. каф. (за сумісн.) акад. АН СРСР В.С. Михалевич (1987) започаткував лекції з мат. логіки і спецкурси з пошуку логічного виведення та декларативного програмування. Зав. каф. (за сумісн.) чл.-кор. НАН України О.А. Летичевський (1991) організував спецкурси з алгебраїчного та логічного програмування. Нинішній зав. каф. проф. Ю.А. Бєлов (1994) впровадив спецкурси: мат. методи й алгоритми інтерпретації вимірювань при проектуванні вимірювально-обчислювальних комплексів надвисокої розв’язувальності, сучас. мережеві технології. Найвидатніший представник каф. - всесвітньовідомий акад. АН СРСР Глушков В.М., видатний алгебраїст, який розв’язав узагальнену п’яту проблему Гільберта і побудував теорію локально нільпотентних груп, засн. вітчизн. наук. школи в кібернетиці та обчисл. техніці. Побудував заг. теорію цифрових автоматів, розробив основи мат. теорії проектування обчисл. машин і систем. Акад. АН СРСР В.С. Михалевич був лідером укр. школи оптимізації та системного аналізу. Розробив метод послідовного аналізу варіантів, ініціював розробку Нац. програми інформатизації. Акад. НАН України О.А. Летичевський - лідер школи автоматно-алгебраїчних методів у прикладній теорії алгоритмів, розробив теорію взаємодії агентів та середовищ, на базі якої створив основи інерційного програмування. Проф. Ю.А. Бєловим зроблений значний внесок у мат. теорію інформац.-обчисл. комплексів надвисокої розв’язувальності. На каф. працює 2 д-ри наук і 4 канд. наук. Каф. підтримує співроб-во з АМН України, НАН України, МДУ, РАН, Штутгарт. ун-том (Німеччина), ун-том Ямагучі (Японія). Л-ра: Капитонова Ю.В., Летичевский А.А. Парадигмы и идеи академика В. М. Глушкова. К., 2003; Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на зламі тисячоліть: Довідник. К., 2002; Сергієнко І. В. Інформатика в Україні: становлення, розвиток, проблеми. К., 1999; Факультету кібернетики – 30. К., 1999; Факультету кібернетики – 40. К., 2009. <i>Ю.А.Бєлов</i>

Бєлов Юрій Анатолійович

 • Останні зміни:
31.10.1946

Місце народження: м. Берлін, тепер Німеччина.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.
1969 закінчив мех.-мат. ф-т, 1973 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. обчислювальної математики, 1981 – докт-ру Київ. ун-ту. З 1994 - зав. каф. теоретичної кібернетики. чл.-кор. Академії технол. наук, Росія.

Читати далі >Бичков Олексій Сергійович

 • Останні зміни:
24.08.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент кафедри.
1989 закінчив ф-т кібернетики, 1992 – асп-ру каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 1999 - доц. каф. теорет. кібернетики.

Читати далі >Гаркуша Наталія Іванівна

 • Останні зміни:
06.04.1954

Місце народження: м. Гайсин, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічнихнаук.
1976 закінчила ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1984 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. екон. кібернетики. З 1993 - старш. наук. співроб. каф. теоретичної кібернетики.

Читати далі >Глушков Віктор Михайлович

 • Останні зміни:
24.08.1923- 30.01.1982

Місце народження: м. Ростов-на-Дону, Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1948 закінчив фіз.-мат. ф-т Ростов. ун-ту, 1955 – докт-ру МДУ. З 1957 – проф. Київ. ун-ту, один із ініціаторів створення ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 1966 і до 1982 зав. каф. теорет. кібернетики за сумісн.

Читати далі >Горшков Павло Володимирович

 • Останні зміни:
09.07.1951

Місце народження: м. Тальне, тепер Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1974 закінчив ф-т кібернетики, 1978 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теоретичної кібернетики Київ. ун-ту. 1974-94 – асист., старш. викл., доц.

Читати далі >Дегтярьов Анатолій Іванович

 • Останні зміни:
29.08.1947

Місце народження: м. Краснодар, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1970 закінчив мех.-мат. ф-т МДУ, 1973 – асп-ру Ін-ту кібернетики АН УРСР. З 1987- старш. наук. співроб., 1989-94 - доц. каф. теоретичної кібернетики. 1994-99 – дослідник ун-ту м. Уппсала, Швеція, 1999-2001 – ун-ту м. Манчестер, Англія, 2001-02 – ун-ту м. Ліверпуль, Англія. Тепер старш. викл. Кінгського коледжу м. Лондон, Англія.

Читати далі >Заворотний Андрій Леонідович

 • Останні зміни:
28.04.1977

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
1999 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 2002 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теоретичної кібернетики. З 2006 - мол. наук. співроб. каф. теорет. кібернетики.

Читати далі >Карнаух Тетяна Олександрівна

 • Останні зміни:
25.01.1975

Місце народження: м. Кіров, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1997 закінчила ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 2000 – асп-ру каф. теорет. кібернетики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 2001 – асист., з 2007 - доц. каф. теоретичної кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Кириченко Микола Федорович

 • Останні зміни:
15.06.1940- 19.12.2008

Місце народження: м. Ічня, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1962 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту, у 1965 – асп-ру Ін-ту механіки АН УРСР. Працював проф. (1975-82) каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики Київ. ун-ту, зав. каф. теорет. кібернетики (1982-86).

Читати далі >Крак Юрій Васильович

 • Останні зміни:
05.05.1958

Місце народження: с. Коритня, Монастирищ. р-н, Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1980 закінчив ф-т кібернетики, у 1984 – асп-ру каф. моделювання складних систем ф-ту кібернетики, 1999 – докт-ру Київ. ун-ту, 1998 – стажування в Йєлльському ун-ті (США). З 2000 – проф. каф. моделювання складних систем, з 2014 - зав. каф. теоретичної кібернетики.

Читати далі >Летичевський Олександр Адольфович

 • Останні зміни:
03.05.1935

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1957 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1964 – старш. викл., проф. (за сумісн.), зав. (1991-94, за сумісн.) каф. теоретичної кібернетики.

Читати далі >Лялецький Олександр Вадимович

 • Останні зміни:
23.02.1947

Місце народження: м. Фрунзе, тепер м. Бішкек, Киргизія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1970 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1975 – асп-ру Ін-ту кібернетики АН УРСР. У 1983-87 - старш. наук. співроб., з 2001 – старш. наук. співроб. каф. теорет. кібернетики.

Читати далі >Михалевич Володимир Сергійович

 • Останні зміни:
10.03.1930- 16.12.1994

Місце народження: м. Чернігів.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1952 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту, 1955 – асп-ру МДУ. 1956 під кер. акад. О. М. Колмогорова. Зав. каф. (1988-91) теоретичної кібернетики Київ. ун-ту (за сумісн.).

Читати далі >Проценко Володимир Семенович

 • Останні зміни:
26.06.1949

Місце народження: м. Миргород, Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1971 закінчив ф-т кібернетики, 1974 - асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорії програмування Київ. ун-ту. У 1972-99 – асист., старш. викл., доц. каф. теоретичної кібернетики.

Читати далі >Родимин Сергій Петрович

 • Останні зміни:
04.03.1955

Місце народження: м. Чирчик, Ташкент. обл., Узбекистан.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1979 - асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорет. кібернетики. 1977-93 – інженер, асист., доц.

Читати далі >Сорока Ростислав Олександрович

 • Останні зміни:
28.06.1942

Місце народження: с. Заруддя, Дубнів. р-н, Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1965 закінчив мех.-мат. ф-т Львів. ун-ту ім. І. Франка, 1970 - асп-ру Ін-ту гідромеханіки АН УРСР.  1979-89 - доц. каф. теоретичної кібернетики Київ. ун-ту. Наук. звання старш. наук. співроб. (1976). З 1990 - доц., зав. каф. прикладної мат. Луцького техн. ун-ту.

Читати далі >Ставровський Андрій Борисович

 • Останні зміни:
05.03.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1979 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1986 - асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорет. кібернетики. З 1979 – інженер, мол. наук. співроб., асист., доц. кафедри теоретичної кібернетики.

Читати далі >Трохимчук Ростислав Миколайович

 • Останні зміни:
07.10.1949

Місце народження: с. Ласки, тепер Овруцьк. р-н, Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1971 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1975 - асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теоретичної кібернетики. З 1971 – мол. наук. співроб., асист., доц. каф. теоретичної кібернетики.

Читати далі >Фролов Володимир Дмитрович

 • Останні зміни:
18.03.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1983 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1988 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теоретичної кібернетики. З 1983 – інженер, старш. інженер, наук. співроб., старш. наук. співроб. каф. теорет. кібернетики.

Читати далі >Чаленко Павло Йосипович

 • Останні зміни:
16.02.1931

Місце народження: с. Чечелівка, Гайсин. р-н, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1952 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту, 1962 - асп-ру мех.-мат. ф-ту, каф. обчислювальної математики. 1962-98 - асист., старш. викл., доц. каф. теоретичної кібернетики.

Читати далі >Юрчишин Василь Володимирович

 • Останні зміни:
28.02.1955

Місце народження: м. Кам’янець-Подільський, Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор наук з державного управління.
1977 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1982 – асп-ру Ін-ту кібернетики АН УРСР. 1977-93 - інженер, наук. співроб., старш. наук. співроб. каф. теоретичної кібернетики. З 2005 – дир. екон. програм Центру Разумкова.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи