ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Теоретичної кібернетики науково-дослідний сектор Теоретичної кібернетики науково-дослідний сектор

Теоретичної кібернетики НДС при каф. теоретичної кібернетики ф-ту кібернетики. 1983 на базі каф. теорет. кібернетики і мат. основ кібернетики ф-ту кібернетики створена лаб. теорет. кібернетики та дослідження операцій для залучення викл. складу ф-ту до наук. діяльності і впровадження отриманих результатів у народне госп-во. Під кер. проф. М.Ф. Кириченка 1983-87 співроб. лаб., а також викл. каф. теорет. кібернетики проводились дослідження: “Розпізнавання образів, моделювання та інтелектуалізація робототехнічних комплексів”. 1987-90 під кер. акад. АН СРСР В.С. Михалевича проводилась наук. робота по створенню методів пошуку логічного виведення, декларативному програмуванню. Активно займались співроб. лаб. алгебраїчним та логічним програмуванням 1991-94 під кер. чл.-кор. НАН України Летичевського О.А. З 2000 лаб. існує тільки при каф. теорет. кібернетики. Першим зав. лаб. був канд. фіз.-мат.наук М.В. Цибаньов, наук. кер. – д-р фіз.-мат. наук, проф. Ю.Д. Попов, 1987-01 зав. лаб. - старш. наук. співроб. О.В.Лялецький. В 2008 в зв’язку з реорганізацією НДЧ Київ. ун-ту лаб. була перетворена в НДС «Теорет. кібернетики» при каф. теорет. кібернетики. Нинішній зав. сектора – канд. фіз.-мат. наук В.С.Касьянюк, наук. кер. – д-р фіз.-мат.наук, проф. Ю.А. Бєлов Під його кер. колектив сектора проводить дослідження щодо автоматизації обробки мат. текстів, розробки методів обробки, аналізу та інтерпретації вимірювань, розвитку мат. теорії можливостей, сучасних систем програмування, проектування вимірювально-обчисл. комплексів надвисокої розв’язувальності, теорет. обгрунтування різноманітних методів пошуку доведень. Результати досліджень сприяли появі нових спецкурсів: “Сучас. парадигми програмування”, “Сучас. проблеми інформатики”, “Автоматизація доведень теорем”, “Методи обробки та інтерпретації непрямих вимірювань”, “Теорія можливостей та її застосування“. В секторі 4 канд. наук. Співроб. сектору з 1998 брали участь у міжн. проектах INTAS 96-0760 (1998 –2000), INTAS 2000-447 (2001-04) (кер. старш. наук. співроб. Лялецький О.В.); INTAS 05-4000008-8144(2001-04) (відпов. викон. старш. наук. співроб. Лялецький О.В.). <i>В.С.Касьянюк</i>

Касьянюк Веда Станіславівна

  • Останні зміни:
31.07.1961

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: завідувач.
1983 закінчила ф-т кібернетики, 1988 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. чисельних методів мат. фізики Київ. ун-ту. З 2008 - зав. НДС «Теоретичної кібернетики» каф. теоретичної кібернетики.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи