ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Борисенко Олександр Данилович

13.10.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1976). Канд. дис.: «Асимптотическое поведение решения задачи Коши для параболического уравнения при нерегулярной зависимости коэффициентов от параметра» (1980). У Київ. ун-ті: 1979 Закінчив із відзнакою мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1990). Канд. дис.: «Стійкість циліндричних та конічних оболонок з композитів з непружними компонентами» (1996). У Київ. ун-ті: з 2000 доц. теоретичної та прикладної механіки кафедри. Викладає теорет. механіку, варіаційне числення, оптимальне керування. Наук. інтереси: дослідження в галузі електропружності. –89 асист. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики, з 1989 доц. Читає курси лекцій «Теорія ймовірностей», «Мат. статистика», «Дискретна математика», «Мат. економіка», «Фінансова математика», «Методи екон. обчислень». З 2009 директор Навчального центру для актуаріїв і фінансових аналітиків. Читає курси Британського інституту актуаріїв CT3 «Теорія ймовірностей і мат. cтатистика», CT4 «Моделі». Учасник проектів EU Tempus «Statistical Aspects of Economics» (1998-2001), «Improvement of Education in Statistical Applications in Economics» (2002-2004), «Training Centre for Actuaries and Financial Analysts» (2005-2008), and «Educational Measurements Adapted to EU Standards» (2009-2011). Наук. інтереси: теорія стохастичних диф. рівнянь та їх застосування. Понад 60 праць, зокрема: Аналітико-статистичні методи і моделі психології та педагогіки. К., 2000 (у співавт.); Збірник задач з фінансової математики. К., 2007 (у співавт.). 

Автор: Ю.С.Мішура

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи