ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кошляков Володимир Миколайович

21.12.1922- 16.02.2009

Місце народження: м. Сімферополь .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР (1992).

Закінчив Ленінгр. ін-т точної механіки та оптики (1948). У 1963–2009 працював в Ін-ті математики НАН України. Фахівець у галузі механіки твердого тіла і прикладної теорії гіроскопів. У Київ. ун-ті: 1965 – 1966 (за сумісн.) проф. каф. теорет. механіки. Основні наук. результати стосуються дослідження теорії і практики застосування гіроскопічних приладів. Канд. дис.: «Исследование девиаций гировертикалей, возникающих при изменении скорости собственного вращения ротора гироскопа» (1951). За сукупністю отриманих важливих наукових результатів без захисту дисертації присуджено наук. ступінь доктора фіз.-мат. наук (1961).

Автор близько 100 наукових праць. Серед його учнів 11 канд. і 6 докторів наук. Нагороджений орденами «Знак Пошани» (1963), «Трудового Червоного Прапора» (1982), лауреат Державної премії СРСР (1975), премії ім. М.М.Крилова АН УРСР (1987), премії ім. М.О.Лаврентьєва НАН України (2003), за заслуги в розвитку механіки і підготовці наукових кадрів удостоєний звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2003). Осн. праці: Теория гироскопических компасов. – М., 1972; Задачи динамики твердого тела и прикладной теории гироскопов. – К., 1985; Краткий курс теоретической механіки. – К., 1993, Параметры Родрига-Гамильтона и их приложения в механике твердого тела. – К., 1994.

Л-ра.: История отечественной математики. Том 2. Кн. 2. 1917-1967 / Под ред. И.З.Штокало.– К.: Наук. думка, 1970; Ишлинский А.Ю. Механика. Идеи, задачи, приложения. – М.: Наука, 1985; УРЕ (2 вид.).Т.5.–1980; Владимир Николаевич Кошляков. Библиография /Составители Е.Г. Голуб, А.Н. Полищук. Отв. ред. А.Н.Полищук. – Киев: Ин-т математики НАН Украины, 2003. 

Автор: В.В. Мелешко, В.Г. Самойленко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи