ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лебедєва Ірина Валеріївна

10.06.1966

Місце народження: м.Саранськ, РФ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка (1987) з відзнакою. З 1987р. по 1990 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі теоретичної та прикладної механіки. Після закінчення аспірантури з 1990р. по 1997 р. працювала молодшим науковим і науковим співробітником Лабораторії механіки спряжених хвильових полів механіко-математичного факультету. У 1993 захистила канд. дис.: «Коливання оболонок при їх обертальному русі». Науковий керівник – член-кореспондент НАНУ А.Ф. Улітко. З 2002 р. по 2005 р. Лебедєва І.В. – докторант механіко-математичного факультету. Є автором та співавтором 55 наукових і науково-методичних робіт. З 2006 року працює доцентом к-ри теорет. та прикл. механіки. Викладає нормативні курси: «Теоретична механіка» (4 семестри), «Теорія стійкості» (1 семестр), читає спеціальні курси «Теорія гіроскопів», «Лінійне та опукле програмування в задачах механіки». Основні напрямки наукової діяльності: неоднорідності та дефекти в пружних середовищах (теоретичні та прикладні аспекти); хвильові твердотільні гіроскопи; динаміка теплових процесів на поверхнях з дефектами у технології виготовлення тонких композитних плівок; сенсорні полімерні системи.

Основні праці: 1. Lebedyeva I., Zheltonozhskaya T.,Yashchuk V. at all. The peculiarities of sorbtion mechanism of phenole molecules by films of PVA-PAAN interpolymer complex // J. Macromolecular Symposia, WILEY-VCH Verlag Gmbh, Weinheim, Germany, 2001, V.166, p. 243-247. 2. Myhaylo A. Martynenko, Iryna V.Lebedyeva. Axisymmetric problem for an elastic medium with a spherical crack at the interface boundary // J. of Engineering Mathematics, 2006 ,V.56, p. 371-381. 3. Лебедєва І.В., Головач Г.П. До питання про роз-в’язок спектральної задачі для зрізаного двопорожнинного гіперболоїда обертання // Вісник Київського університету Сер.: фізико-математичні науки, Київ, 2007, №1, с.74-77. 4. Лебедєва І.В., Ващіліна О.В., Заєць Ю.О. Перетворення фронтів розривних хвиль у неоднорідних трансверсально-ізотропних середовищах// Вісник Київського університету Сер.: фізико-математичні науки, Київ, 2008, №2, с.54-57. 5. Мартиненко М.А., Клименко Р.К., Лебедєва І.В. Теорія ймовірностей. Конспект лекцій і практичних занять. Навчальний посібник для студентів технічних, технологічних і економічних спеціальностей вищих навчальн. закл. – К.: полігр. Центр КУ ім. Тараса Шевченка, 1999, 244 с. Лебедєва І.В. тривалий час бере участь у науковому житті кафедри теоретичної і прикладної механіки, з 1987 р. є активним членом, а з 2002 р. – секретарем наукового семінару «Сучасні проблеми механіки».

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи