ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Жук Ярослав Олександрович

21.02.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

У 1991 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність «механіка». Дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук захистив в Інституті механіки НАН України (м. Київ) 28 червня 1994 р. на тему «Планарні коливання і дисипативний розігрів пластин змінної товщини з фізично нелінійних матеріалів» (01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). Захист докторської дисертація відбувся в Інституті механіки НАН України (м. Київ) 8 жовтня 2002 року на тему «Зв’язані задачі термомеханіки фізично нелінійних тіл при гармонічному навантаженні в одночастотному наближенні» (01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла). Має наукове звання доцента кафедри механіки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського (2005 р.). В Київському державному університеті імені Тараса Шевченка працює з 2012 р. Напрямок наукової роботи: Механіка зв’язаних полів в матеріалах і елементах конструкцій. Зв’язані задачі термомеханіки фізично нелінійних матеріалів при гармонічному навантаженні. Зв’язані задачі термоелектромеханіки фізично нелінійних матеріалів. Механіка композиційних матеріалів. Нано- і мікромеханіка. Секретар експертної ради з механіки (фізико-математичні науки) ДАК МОНмолодьспорту України. Має 163 публікації з них 161 наукового та 2 навчально-методичного характеру у тому числі 75 у фахових виданнях і 11 у провідних світових і європейських англомовних журналах. Опубліковано 2 навчально-методичні посібники (у співавторстві). З грифом МОН України – 1 посібник (у співавторстві).

 Основні праці: Шпак А.П., Жук Я.О. Загальна фізика. Механіка: навчально методичний посібник. – Київ: НАУ, 2005. – 84 с. Жук Я.О. Взаємовплив геометричної і фізичної нелінійностей при силовому навантаженні гнучких балок // Доповіді НАН України. – 2005. – № 11. – С. 52–58. Будак В.Д., Жук Я.О. Механіка суцільних середовищ: навчальний посібник. – Миколаїв: Іліон, 2011. – 160с. Гриф МОН України. Zhuk Y.A., Guz I.A., Sands C.M. Monoharmonic approximation in the vibration analysis of a sandwich beam containing piezoelectric layers under mechanical or electrical loading // Journal of Sound and Vibration. – 2011. – v. 330. – P. 4211–4232. Жук Я.О., Сенченков І.К., Васильєва Л.Я. Вплив мікроструктурних перетворень на напружено-деформований стан локально опроміненого сталевого диска // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2011. – 54, № 1. – С. 101-115.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи