ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Теоретичних основ високих технологій кафедра Теоретичних основ високих технологій кафедра

На кафедрі працюють дев’ять викладачів (з них троє докторів і шестеро кандидатів фіз.-мат. наук), а також троє аспірантів та два докторанти. Основним напрямком наукової роботи кафедри є теоретичне вивчення електричних, оптичних і магнітних властивостей низьковимірних систем, наноструктур і нанокомпозитів. Ця робота проводиться у співпраці з інститутами Національної Академії Наук України (Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, Інститут магнетизму, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотнього), а також з низкою закордонних наукових центрів (Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden, Heimholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Johannes Kepler University of Linz, Leibniz University of Hannover). Студенти та аспіранти кафедри мають можливість проходити стажування на базі закордонних інститутів. Роботи співробітників кафедри публікуються у таких престижних міжнародних журналах, як Physical Review та Physical Review Letters. Завідувач кафедрою проф. д. ф.-м. н. В. 3. Лозовський.
Найвагоміші досягнення працівників кафедри за останні роки:
•    побудовано теорію нелінійної взаємодії ван-дер-Ваальса між наночастинками різної форми та розмірів, в рамках якої запропоновано механізм каталізу хімічних реакцій поблизу металевих наночастинок (гетерогенний нанокаталіз);
•    передбачений і експериментально підтверджений ефект антивірусної активності діелектричних та металічних наночастинок (спільно з інститутами мікробіології та вірусології і фізики напівпровідників ім.Лашкарьова НАН України), запропонований механізм, що пояснює пригнічення активності вірусу;
•    побудована теорія взаємодії електромагнітного випромінювання з шарувато неоднорідними планарними системами;
•    побудована теорія хіральних фаз в одновимірних фрустрованих квантових магнетиках;
•    розроблені методи опису низькоенергетичної динаміки і квантових фазових переходів у магнетиках із сильною негайзенбергівською обмінною взаємодією;
•    з’ясовано умови стійкості низьковимірних багатокомпонентних бозонних систем.
Викладачі кафедри читають такі курси:
•    Вибрані розділи загальної та квантової фізики (для біологів та хіміків);
•    Вибрані розділи вищої математики та інформаційних технологій (для біологів та хіміків);
•    Фізика низьковимірних систем;
•    Синергетика;
•    Високопродуктивні обчислення;
•    Фізичні методи аналізу колективних збуджень в конденсованих та низьковимірних системах;
•    Сучасний магнетизм: від основ до нанодинаміки;
•    Факультатив з вибраних розділів фізики;
•    Сучасна наноплазмоніка.

Колежук Олексій Костянтинович

  • Останні зміни:
25.08.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізіко-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1988 р. закінчив з відзнакою фізичний факультет Київського Державного Університету (за фахом теоретична ядерна фізика). У 1988-1995 рр. працював в Інституті металофізики Академії Наук України, в 1991 р. захистив кандидатську дисертацію "Солітонна термодинаміка і функції відгуку низьковимірних магнетиків". У 1995–2011 рр. – старший науковий співробітник Інституту магнетизму НАН та МОН України. У 1997-2005, 2006-2007 – науковий співробітник, доцент (з 2002 р.) Інституту теоретичної фізики при Університеті м. Ганновер, Німеччина.

Читати далі >Шека Денис Дмитрович

  • Останні зміни:
05.05.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1991 закінчив Київ. ун-т, радіофізичний факультет , 1994 асп-ру ун-ту. Працює на каф. математики та теоретичної радiофiзики: 1994-2000 асист., 2000 доц.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи