ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шека Денис Дмитрович

05.05.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

1991 закінчив Київ. ун-т, радіофізичний факультет , 1994 асп-ру ун-ту. Працює на каф. математики та теоретичної радiофiзики: 1994-2000 асист., 2000 доц. Захистив 1996 канд. дис. «Вихори у двовимірних легкоплощинних магнетиках: динаміка, релаксація, внесок у функції відгуку магнетика» (наук. кер. — проф. Б.О.Іванов ), 2009 – докт дис. „Динаміка двовимірних магнітних солітонів”. Осн. напрями наук. діяльності — низьковимірний магнетизм, теорія магнітних солітонів в низьковимірних структурах, динаміка двовимірних солітонів в спінових системах, магнітні наночастинки. Осн. наук. результати: побудовано вихорову феноменологiю топологiчного фазового переходу Березинського-Костерлiца-Таулеса для легкоплощинних гейзенбергiвських феромагнетикiв у конуснiй фазi, та сильноанiзотропних планарних феромагнетикiв; знайдено точний аналітичний розв'язок задачі солiтон–магнонного розсiювання у двовимiрних iзотропних магнетиках; передбачено існування локальних магнонних мод на солітоні у двовимірному легкоосьовому магнетику та передбачено динаміку солітону завдяки збудженню цих мод; запропоновано методи керування динамікою магнітних вихорів у наномагнетиках за допомогою змінного магнітного поля та спін-поляризованого струму; узагальнено квантово-механічну теорему Левінсона для розсіяння Ааронова–Бома; передбачено iснування нового вихрового магнiтного стану в магнiтних нанокiльцях. Читає нормат. курси „Методи мат. фізики”, „Електродинаміка”. Лауреат премiї НАН України iм.О.С.Давидова (2005) за цикл робiт „Вихрова динамiка магнетиків” (разом з Б.О.Iвановим i О.С.Ковальовим); стипендіат фонду О. фон Гумбольдта (2006-2007). Вчений секретар каф. у 2001-04. Експерт журналів: Nature, Physical Review Letters, Physical Review B, Journal of Physics A. ”. Автор 70 наук. праць: 39 наук. статей у реферованих журналах, 6 навч.-метод.праць. Осн. праці: Основи електродинаміки. Ч. I. Навч. посіб. К., 2000 (у співавт.); Спец. функції в задачах математичної фізики. Навч. посіб. К., 2000 (у співавт.); Vortex polarity switching by a spin-polarized current // Phys. Rev. Lett 98, 2007. 056604 (in co-authorship); Field momentum and gyroscopic dynamics of classical systems with topological defects // J. Phys. A: Math. Gen. 39, 2006. 15477-15489; Current induced vortex dynamics in magnetic nanodisc. Іn: Electromagnetic, magnetostatic, and exchange-interaction vortices in confined magnetic structures, Ed. by E. Kamenetskii, Research Signpost, Chapter 4 ( in co-authorship).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи