ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Теорії і практики перекладу з романських мов ім. М. Зерова кафедра Теорії і практики перекладу з романських мов ім. М. Зерова кафедра

Каф. створено у 1981, у 2001 – присвоєно ім’я укр. поета і перекладача Миколи Зерова, професор. Київ. ун-ту. Каф. утворилася внаслідок поділу каф. теорії та практики перекладу, засн. 1971, за двома напрямами підготовки перекладачів – ром. і герм. мови. З 1994 до 2001 каф. брала участь у двох міжн. проектах за програмою Темпус-Тасіс: «Техніка усного і письмового перекладу» та «Розповсюдження досвіду у галузі викладання інозем. мов та перекладу». З 1983 каф. очолює доктор філологічних  наук, професор., засл. діяч науки і техніки України, акад. АН ВШУ Чередниченко О.І., який є фундатором власної лінгв. та перекладацької школи. На каф. працюють досвідчені фахівці у галузі перекладу з ром. мов доцент. Венгренівська М.А., Верба Г.Г., Калустова О.М., Максименко О.В., Андрієвська Е.М., Воєводська В.С., Орличенко О.В., Гнатюк А.Д., Приходько М.П., Саєнко С.Г., Ткаченко О.О., Чернієнко Г.В., а також молоді вчені, кандидат наук Качановська Т.О., Крушинська О.Г., Орлова І.С., Фокін С.Б. Каф. є базовою для розробки держбюджетної міжкаф. теми «Розвиток і взаємодія мов та л-р в умовах глобалізації», у межах якої розробляється каф. підтема «Концептуальні картини світу ром. та герм. мов у контексті сучас. перекладознавства». Осн. напрями досліджень: історія, теорія, критика перекладу; соціолінгв. та прагматичні аспекти перекладу; методика навчання усного та письмового перекладу. Каф. готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спец. «переклад» (франц., ісп., італ., португ. та румун. мови) зі спец.: усний або письмовий переклад. Вперше в Україні на каф. було розроблено і видано підруч. з теорії та практики перекладу франц. та ісп. мов. Розроблено також осв.-професор. програму і навч. плани підготовки перекладачів, які відповідають європ. стандартам та використовуються ін. ВНЗ України. Викл. каф. розроблено авторські програми, видано підруч. та навч. посіб. з курсів теорії та практики письмового та усного перекладу, порівняльної граматики та стилістики, ділового, худ. перекладу, практики ром. мов, словники. У 1994–2001 за міжн. програмою «Темпус-Тасіс» зміцнено матеріально-техн. базу підготовки перекладачів в ун-ті, відкрито нові лаб. інформатики та усного перекладу, організовано стажування викл. та студентів в європ. ун-тах, модернізовано навч. плани і програми, підготовлено та видано сучасну наук.-метод. л-ру. Каф. підтримує наук. зв’язки з відповідними каф. ун-тів Донецька, Запоріжжя, Львова, Одеси, Сімферополя, Ужгорода, Харкова, Чернівців, а також з каф. ун-тів Белграда (Сербія), Гранади (Іспанія), Кишинева (Молдова), Лейпцига (ФРН), Парижа (Франція), Флоренції (Італія). Л-ра: Київський університет ім. Т. Шевченка. Сторінки історії і сьогодення. К., 1994; Наука в КНУ на зламі тисячоліть. К., 2002.

Венгренівська Галина Федорівна

 • Останні зміни:
25.02.1923

Місце народження: м. Ставище Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1950 закінчила філологічних  ф-т Київського ун-ту, 1958 вступила до асп-ри. У Київ. ун-ті: 1961– викл., 1965 – старш. викл, 1969 – доцент. каф. романських мов; 1969 – зав. каф. іноземних мов гуманітарних ф-тів; 1972–85 – зав. каф. французької мови неспеціальних ф-тів; 1988–95 – доцент. каф. ТПП.

Читати далі >Венгренівська Марія Анатоліївна

 • Останні зміни:
19.06.1950- 30.08.2012

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1972 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1972 на каф. теорії та практики перекладу; з 1983 – старш. викл., з 1998 – доцент. каф. теорії та практики перекладу з романських мов ім. М.Зерова.

Читати далі >Верба Галина Георгіївна

 • Останні зміни:
01.01.1954

Місце народження: м. Зіньків Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. Працювала перекладачем у КДПІ інозем. мов. 1978–94 – асист., з 1984 – старш. викл. каф. інозем. мов КІІЦА. У Київ. ун-ті з 1994: викл., з 1996 – доцент. каф. теорії та практики перекладу з романських мов ІФ.

Читати далі >Вісенте-Рівес Ганна Симонівна

 • Останні зміни:
09.04.1926

Місце народження: с. Прадекон провінції Логроньо, Іспанія.
1949 закінчила ісп. відділен. ф-ту ром. мов І-го Моск. держ. пед. ін-ту іноз. мов. 1949–65 – старш. викл. ісп. мови Київ. ін-ту іноз. мов. У Київ. ун-ті: 1965–71 – викл., старш. викл. каф. романської філології; 1971–85 – старш. викл. каф. теорії та практики перекладу. 1985 повернулася до Іспанії.

Читати далі >Воєводська Віра Сергіївна

 • Останні зміни:
17.05.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1970 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті з 1974: викл., доцент. каф. романської філології, доцент. каф. теорії і практики перекладу романських мов.

Читати далі >Вронська Оксана Михайлівна

 • Останні зміни:
12.01.1970

Місце народження: м. Туркестан, Чимкент. обл., Казахстан.
Закінчила ф-т інозем. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1992: секретар-друкарка деканату; старш. лаборант наук.-орг. групи по забезпеченню навч. процесу; викл. каф. теорії і практики перекладу романських мов.

Читати далі >Вязанкіна Алла Михайлівна

 • Останні зміни:
09.05.1945

Місце народження: м. Ленінгр. (С.-Петерб.), Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1968 закінчила ф-т ром.-герм. філології  Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1968; 1998–2002 – заст. декана з навч.-вих. роботи ф-ту інозем. філології.

Читати далі >Герасименко Ірина Павлівна

 • Останні зміни:
10.09.1944

Місце народження: м. Київ.
1967 закінчила КДПІ інозем. мов. У Київ. ун-ті з 1974: викл. франц. мови 10-місячних курсів інозем. мов при Київ. ун-ті; 1991–2004 – старш. викл. каф. теорії та практики перекладу романських мов.

Читати далі >Гетьман Зоя Олексіївна

 • Останні зміни:
22.05.1950

Місце народження: пос. Мілове, Міловського р-ну, Ворошиловгр. обл., зараз: с. Мілове, Біловодського р-ну, Луган. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1972 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту, 1977 – асп-ру. У Київ. ун-ті з 1972: викл., 1977–82 – старш. викл., 1982–86 – доцент., 1986–91 – зав. каф. іспанської філології; 1991–94 – докторантка; 1994–97 – доцент., з 1997 – професор. каф. теорії та практики перекладу з романських мов; з 2006 – професор. каф. іспано-італійської філології ІФ.

Читати далі >Гнатюк Андрій Дмитрович

 • Останні зміни:
08.05.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1974 закінчив ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту, перекладацьке відділення. У Київ. ун-ті з 1974 – викл. каф. французької мови; з 1986 – доцент. каф. теорії та практики перекладу з романських мов.

Читати далі >Забула Ірина Петрівна

 • Останні зміни:
22.04.1981

Місце народження: м. Чорнобиль Київ. обл..
Отримала диплом магістра філології, перекладача та викл. франц. та англ. мов. У Київ. ун-ті з 2003 – асист. каф. теорії і практики перекладу романських мов ім. М. Зерова ІФ.

Читати далі >Зубцова Світлана Володимирівна

 • Останні зміни:
12.03.1981

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: магістр філології.
У 2003 закінчила відділення зх. філології та перекладу ІФ Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2003 – викл.-асист. каф. теорії та практики перекладу романських мов ім. М. Зерова.

Читати далі >Калустова Ольга Михайлівна

 • Останні зміни:
21.10.1951

Місце народження: ст. Карши Каршинського р-ну Кашка-Дар’їнської обл. Узбецької РСР (Узбекистан).
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчила Київ. ун-т, 1980 – асп-ру. У Київ. ун-ті працює з 1980: викл. каф. іспанської філології (1980–86); викл., доцент. каф. романських мов неспеціальних ф-тів (1986–93); доцент., каф. теорії та практики перекладу романських мов (1993–2001), докторант (2001–04).

Читати далі >Клименко Лада Вікторівна

 • Останні зміни:
27.09.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1995 закінчила Київ. ун-т, 2001 – асп-ру. У Київ. ун-ті працює з 2002 – наук. співроб. і виклад. каф. теорії та практики перекладу з романських мов.

Читати далі >Максименко Олена Всеволодівна

 • Останні зміни:
03.01.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1971 вступила на ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. 1976–79 – асп. ф-ту. В Київ. ун-ті: 1979 – викл., 1990–91 – доцент. каф. французької мови, з 1991 – доцент. каф. теорії та практики перекладу з романських мов імені Миколи Зерова.

Читати далі >Новікова Алла Василівна

 • Останні зміни:
24.04.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1970 закінчила Київ. ун-т. В Київ. ун-ті з 1975: викл., доцент. каф. романської філології, доцент. каф. теорії і практики перекладу романських мов ім. М.Зерова.

Читати далі >Орличенко Олена Василівна

 • Останні зміни:
26.04.1951

Місце народження: м. Пд.-Сахалінськ, Сахалінської обл. Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1975 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1975–92, з 2000: 1975–83 – викл. каф. іспанської філології; 1983–92 – доцент. каф. теорії і практики перекладу романських та східних мов; з 2000 – старш. наук. співроб. ІФ та за сумісн. доцент. каф. теорії і практики перекладу романських мов; з 2005 – доцент. каф. теорії і практики перекладу романських мов.

Читати далі >Орлова Ірина Сергіївна

 • Останні зміни:
24.01.1982

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила ІФ Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 2003: асист., доцент. каф. теорії та практики перекладу з романських мов ім. М.Зерова.

Читати далі >Приходько Микола Павлович

 • Останні зміни:
05.10.1945

Місце народження: с. Поворськ Ковельськ. р-ну Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1968 закінчив перекладацьке відділення ф-ту інозем. мов Київ. ун-ту. У 1965–67 навчався на філологічний ф-ті Центр. ун-ту Лас-Вільяс (респ. Куба). В Київ. ун-ті: 1970 – викл. каф. теорії та практики перекладу, заст. декана ф-ту інозем. мов. 1974–77 навчався в асп-рі при каф. теорії та практики перекладу, з 1988 – доцент. цієї ж каф.

Читати далі >Саєнко Сергій Григорович

 • Останні зміни:
23.07.1955

Місце народження: м. Горлівка Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1976 закінчив КДПІ інозем. мов, в якому 1988–99 – зав. каф. франц. філології. В Київ. ун-ті з 1999 – доцент. каф. теорії та практики перекладу романських мов.

Читати далі >Ткаченко Олексій Орестович

 • Останні зміни:
06.12.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту в 1979. В Київ. ун-ті: з 2000 – доцент. каф. теорії та практики перекладу романських мов.

Читати далі >Фокін Сергій Борисович

 • Останні зміни:
11.06.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
2000 закінчив ф-т інозем. філології Київ. ун-ту, 2000 – філологічний ф-т Гранадського ун-ту (Іспанія) за фахом «ісп. філологія». В Київ. ун-ті: 2001 асист. каф. теорії і практики перекладу романських мов. 2003 – закінчив асп-ру ІФ.

Читати далі >Чередниченко Олександр Іванович

 • Останні зміни:
15.06.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Акад. АН ВШ України. У 1971 закінчив Київ. ун-т, отримав свідоцтва ун-тів м. Бордо (1977), м. Гренобля (1986) та Паризк. Міжн. ін-ту держ. управ. (1998). В Київ. ун-ті з 1971: асист., старш. викл. (1976), доцент. (1977), декан ф-ту ром.-герм. філології (1977–81), зав. каф. теорії і практики перекладу (1979–81), старш. наук. співроб. (1981–83), зав. каф. теорії і практики перекладу з романських мов (1983), доктор філологічних наук (1984), професор. (1985), акад. АН ВШ України (1992), декан ф-ту інозем. філології (1992–2001).

Читати далі >Чернієнко Галина Володимирівна

 • Останні зміни:
18.01.1954

Місце народження: м. Товсте Терноп. обл..
Наукове звання: доцент.
1972–77 навчалась на ф-ті ром.-герм. філології Чернів. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. В Київ. ун-ті з 1998: викл., з 2008 – доцент. каф. теорії та практики перекладу з романських мов ім. М.Зерова.

Читати далі >Шишков Володимир Васильович

 • Останні зміни:
07.02.1955

Місце народження: с. Вознесенське Вознесенського р-ну Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1980 закінчив ОНУ. З 1980 – викл., 1988 – доцент., 1991 – зав. каф. ісп. філології ОНУ; з 1989 – заст. декана ф-ту ром.-герм. філології ОНУ. В Київ. ун-ті: 2002 – доцент. каф. теорії та практики перекладу романських мов.

Читати далі >Шиянова Ірина Михайлівна

 • Останні зміни:
13.11.1975

Місце народження: м. Миколаїв.
Остання займана посада: асистент.
1992–97 навчалась на перекладацькому відділенні ф-ту інозем. філології, 1997–2000 – асп. Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1998–99 – асист. (за сумісн.), з 2000 – асист. каф. теорії і практики романських мов ім. М. Зерова.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи