ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Чередниченко Олександр Іванович

15.06.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Акад. АН ВШ України. У 1971 закінчив Київ. ун-т, отримав свідоцтва ун-тів м. Бордо (1977), м. Гренобля (1986) та Паризк. Міжн. ін-ту держ. управ. (1998). В Київ. ун-ті з 1971: асист., старш. викл. (1976), доцент. (1977), декан ф-ту ром.-герм. філології (1977–81), зав. каф. теорії і практики перекладу (1979–81), старш. наук. співроб. (1981–83), зав. каф. теорії і практики перекладу з романських мов (1983), доктор філологічних наук (1984), професор. (1985), акад. АН ВШ України (1992), декан ф-ту інозем. філології (1992–2001). Досліджує проблеми заг. і ром. мовознавства, соціолінгв., контрастивної лінгв., історії і теорії перекладу. Розробив теорію варіювання літ. мов в інонац. контексті, істотно розвинув і доповнив теорії мовних контактів і перекладу. Створив власну лінгв. та перекладознавчу школу. Підготував 2 докторів і 16 кандидат наук. Гол. ред. наук. зб. «Теорія і практика перекладу» (1979–91), «Мовні і концептуальні картини світу» (з 1996), Вісника КНУ «Іноземна філологія» (з 1992), голова спец. вчен. ради для захисту докт. дис. з мовознавства і перекладознавства (1993–2006), голова наук.-метод. комісії з інозем. філології МОН України (1992–2001), чл. експерт. ради держ. акредитаційної комісії МОН України (1998–2005), чл. правління тов-ва Україна-Франція (з 1996), чл. наук.-експерт. ради НАН України (2010). Офіц. перекладач Адміністрації Президента України (1994–2001). Лауреат Премій ім. Тараса Шевченка КНУ (1995) та ім. Ярослава Мудрого АН ВШУ (2000), заслуж. діяч науки і техніки України (1997), кавалер франц. ордена Академічних пальм (2001) та ордена Зірки італ. солідарності (2003). Почесний доктор Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І.Франка (2009). Автор близько 300 праць. Осн. праці: Лексико-семантичні і прагматичні проблеми перекладу з французької мови. К., 1978; Язык и общество в развивающихся странах Африки. К., 1983; Теорія і практика перекладу. Французька мова. Підручник. К., 1991–1995 (у співавт.); Переклад на межі ХХІ століття: історія, теорія і методологія. К., 1997 (ред. і співавт.); Про мову і переклад. К., 2007. Л-ра: Київський університет ім. Т. Шевченка. Сторінки історії і сьогодення. К., 1994; «Хто є хто в Україні. К., 1997, Наука в КНУ на зламі тисячоліть. К., 2002; Linguistica computazionale. Special issue. Vol. VII. 1991.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи