ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Клименко Лада Вікторівна

27.09.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

1995 закінчила Київ. ун-т, 2001 – асп-ру. У Київ. ун-ті працює з 2002 – наук. співроб. і виклад. каф. теорії та практики перекладу з романських мов. Кандидат дис. «Юридичні сентенції у французькій мові: семантико-стилістичний і прагматичний аспекти» (2002). Автор низки наук. публікацій у фахових вид. Клименко Ніна Федорівна (1939, м. Черкаси), доктор філологічних наук, професор., чл.-кор. АН України. 1961 закінчила Київ. ун-т. 1961–64 працювала в Укр. тов-ві дружби і культ. зв’язку із заруб. країнами. 1965–67 – асп., з 1968 – співроб., 1987–2004 – зав. відділу структурно-мат. лінгвістики Ін-ту мовознавства АН України. В Київ. ун-ті: 1999–2004 – зав. каф. елліністики (за сумісн.), з верес. 2004 – професор. 1986 захистила докт. дис. Осн. напрями наук. діяльності: заг. мовознавство, україністика (словотворення, морфеміка), лексикологія, семасіологія, комп’ют. лінгвістика, неоелліністика. Запропоновану К. методику типологічного зіставлення мов на морфемному рівні з успіхом застосовують науковці України, Естонії, Словаччини, Німеччини. Під кер. К. та з її участю створено нац. скарбницю укр. мови «Морфемно-словотвірний фонд української мови», вперше в Україні укладено за допомогою комп’ютера «Частотно-валентний словник афіксальних морфем української мови» (К., 1998) та «Шкільний словотвірний словник сучасної української мови» (К., 2005). Автор кількох десятків статей, присвячених проблемам теорет. граматики новогрец. мови, зіставної лексикології новогрец. та укр. мови, зіставного укр.-новогрец. словотворення, що дозволили розгорнути елліністичні студії в Україні. Укладач 3 частотних, 2 перекладних словників, відп. ред. 3 словників, співавт. кількох посіб. Чл. редколегії і співавт. енциклопедії «Українська мова» (2000, 2-е вид. 2004; 3-є вид. 2007). Підготувала 11 кандидат філологічних наук зі спец. укр. мова, структурно-мат. і прикладна лінгвістика, заг. мовознавство, перекладознавство, елліністика та 2 докторів наук. З 2003 – чл. комісії з питань словотвору при Міжн. комітеті славістів. 2006 за значні досягнення у розвитку мовознавчої науки обрана чл.-кор. НАН України. Учасн. міжн. з’їздів славістів, конгресів україністів, елліністів, міжн. та укр. наук. конф. Нагороджена почесн. званням «Посол еллінізму» (1997), медаллю НАН України «За наукові досягнення» (2009). Автор понад 350 наук. і наук.-метод праць, у т. ч. співавтор 19 кол. монографій. Праці надруковано на Кіпрі, в Греції, Голландії, Словаччині, Німеччині. Осн. праці: Система афіксального словотворення сучасної української мови. К., 1973; Частотний словник сучасної української художньої прози, тт. 1–2, К., 1981; Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові. К., 1984; Обернений частотний словник сучасної української художньої прози. К., 1998; Словник афіксальних морфем української мови. К., 1998; Новогрецько-українського словника. К., 2003, 2-е вид. 2005; Шкільний словотвірний словник сучасної української мови. К., 2005; Основи морфеміки сучасної української мови. К., 1998, 2000; Українсько-новогрецький словник. К., 2008.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи