ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Максименко Олена Всеволодівна

03.01.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1971 вступила на ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. 1976–79 – асп. ф-ту. В Київ. ун-ті: 1979 – викл., 1990–91 – доцент. каф. французької мови, з 1991 – доцент. каф. теорії та практики перекладу з романських мов імені Миколи Зерова. Кандидат дис. «Мовні засоби створення комічного у сучасній французькій художній прозі» (1982). Стажувалася за кордоном: 1989 – Ун-т Поля Валері м. Монпельє (Франція), 1995 – Ін-т перекладу та міжн. відносин Страсбурзького ун-ту (Франція), 1996, 1997 – Гранадський ун-т (Іспанія), 1996 – ВШ комерції м. Ліона (Франція), 1999 – Центр прикладної лінгвістики м. Безансона (Франція). Наук. інтереси зосереджені на когнітивних та деонтологічних проблемах усного перекладу, методиках вишколу усних перекладачів, теорії міжмовної та міжкульт. комунікації, лінгв., семантиці. Автор більше 50 друк. праць. Автор програм курсів «Техніка висловлювання усного перекладача», «Основи послідовного перекладу і техніка нотування», «Основи синхронного перекладу», «Історія франц. мови», співавтор програми «Теорія і практика усного перекладу з інозем. мов». Перекладач-синхроніст міжн. конф. Осн. праці: Усний переклад: теорія, вправи, тексти (французька мова). Вінниця, 2008; Методичні рекомендації для проведення тестування професійної придатності студентів до усного перекладу (у співавт.). К., 2007; «Français des affaires» (у співавт.). Лейпціг, 1999; Словник власних імен та топонімів античного світу (у співавт.). Гранада, 1998; Б. Ребіндер. Влесова книга: життя та релігія слов’ян (переклад О. Максименко). К., 1993.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи