ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Грицик Людмила Василівна

09.05.1946

Місце народження: м. Андрушівка Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила філологічний  ф-т Київ. (відділення укр. мови та л-ри) та Тбіліс. (відділення грузин. мови та л-ри) ун-тів. 1970 – 73 навчалася в асп-рі Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1973: асист., старш. викл, доцент., 1989–93 – зав. каф. сходознавства; з 1994 – професор., з 2004 – зав. каф. теорії літератури і компаративістики. Кандидат дис. «Грузинська художня проза в сучасних укр. перекладах» (1973), докт. дис. «Літератури Сходу (Середньої Азії, Закавказзя) в укр. літературному процесі поч. ХХ ст.: проблеми рецепції» (1992). Як чл. Наук.-метод. комісії з л-р народів СРСР при МО СРСР брала участь у розробці концепцій ун-тського курсу «Літератури народів СРСР», а також вузівського курсу «Літератури зарубіжного Сходу» та «Основи компаративістики». Перекладач грузин. романів та повістей Г.Панджикідзе, Н.Цулеїскірі, Л.Мрелашвілі, грузин. поезії, нар. казок, білорус. прози (пов. К.Чорного, О.Васілевич, В.Далідовича та ін.). Нагороджена: медаллю «1500 років Києву», за л-ну і перекладацьку діяльність – Почесною грамотою Президії ВР Грузії. Удостоєна найвищої відзнаки Президента Грузії «Ордена честі» (2006). Лауреат премії ім. М.Джавахішвілі (Грузія) та премії АН України ім. А.Кримського. За значний внесок у розвиток кавказознавства відзначена почесн. дипломом ім. Миколи Марра. Чл. міжн. ПЕН-клубу (2008). Автор навч. програми «Літератури зарубіжного Сходу» для студентів-філологів та сходознавців, понад 200 наук. статей укр., рос., грузин., нім. мовами. Осн. праці: Орієнталістика А.Кримського в українському літературному процесі поч. ХХ ст. Монографія. К., 1994; Літературознавча компаративістика. Тернопіль, 2002 (у співавт.); Матеріали до вивчення літератур зарубіжного Сходу. К., 2003; Зарубіжна література. Тексти. Літ.-наук. статті. К., 2006; Захід-Схід: основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства: Антологія. Донецьк, 2012; Українська компаративістика: концептуальні проекції. Донецьк, 2011.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи