ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мушкетик Леся Георгіївна

25.09.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1977 закінчила відділення слов’янської мови і л-ри філологічного ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1988–91 старш. викл. каф. теорії літератури, 1991–94 – доцент., 1994 – в. о. зав. каф. мов та літератур народів України, 1997–98 – доцент. каф. фольклористики. Кандидат дис. «Славістична фольклористика в Угорщині в кінці ХІХ–ХХ ст.» (1988). Викладала слов’янський та укр. фольклор, угор. мову і л-ру, теорію та практику перекладу, зх.-сх.-пд.-слов’янський фольклор, нар. образотв. мистец., різні спецкурси. Фольклорист, літературознавець, перекладач; її розвідки публікувалися в академ. вид. Угорщини. Фахівець у галузі слов’янсько-угор. фольклорних і фольклористичних взаємин, а також теорії перекладу. В колі наук. зацікавлень перебувають особливості побутування фольклору нац. меншин України та фольклору українців в іномовному оточенні. Опублікувала понад 20 наук. праць. Підтримувала тісний зв’язок із нац.-культ. об’єднаннями меншин України (угор., польс., білорус. та ін. тов-вами), Головною спец. редакцією л-ри мовами нац. меншин України, Угор. етнограф. тов-вом (Будапешт), Ін-том етнографії АН Угорщини. Осн. праці: Славістична фольклористика в Угорщині (кінець ХІХ – ХХ ст.). К., 1992; Е.Галгоці. Церква святого Христофора. К., 1990 (перекл.), Д.Костолані. Нерон, кривавий поет. К., 1994 (перекл.); Український фольклор. Тексти. Ньїредьгаза, Угорщина, 1994 (укладач); Під одним небом. Фольклор етносів України. К., 1997 (у співавт.). Л-ра: Лебович В. Український фольклор. Тексти [рецензія] // Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia. 1997. № 5 (Nyíregyháza). Old. 265–268; Musketik Leszja // Világirodalmi Lexikon. Kiég. Kötét. A–Z. ХІХ. Budapest: Akad. Kiadó, 1996. Old. 778–779.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи