ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мушкудіані Олександр Несторович

22.04.1938

Місце народження: м. Местіа, Местійського р-ну Грузія.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1966 закінчив КДПІ. 1966–69 – власн. кор. Грузин. радіо і телебачення в Абхазії; в ред. УРЕ, наук. ред. Шевченк. словника. 1969–73 – асп. КДПІ. В Київ. ун-ті 1974–2004 (за сумісн.) на каф. теорії літератури та компаративістики. Одночасно викладав у Ніжин. пед. ін-ті ім. М.В.Гоголя, Переяслав-Хмельн. пед. ін-ті ім. Г.Сковороди. 1973–96 в Ін-ті л-ри ім. Т.Шевченка НАН України: мол., старш. наук. співроб., зав. відділом. У Київ. міжн. ун-ті зав. каф. української і світової культури та літератур. Кандидат дис. «Українсько-грузинські літературні взаємини кінця 20-х – 30-х років XX ст.» (1974), докт. дис. «Роль перекладу в грузинсько-українських літературних зв’язках» (1996). Чл. спец. вчен. ради зі спец. 10.01.05 (з 1999). Брав участь у Шевченк. наук. конф. (XIX, ХХІ–ХХІІ, та XXIII). Відп. ред. наук. журн. «Вісник» (Літературознавчі студії) та сходознавчого альманаху «Orientalis». За зміцнення дружби між укр. та груз. народами нагороджений «Почесною грамотою Верховної Ради Грузії» та «Орденом честі» – Респ-ка Грузія. Член НСПУ (1996), НСЖУ (2003). Автор понад 200 наук. статей. Осн. праці: Взаємозбагачення і зближення літератур народів СРСР (у співавт.). К., 1977; Тема дружби та інтернаціоналізму в багатонаціональній радянській літературі. К., 1981; З історії українсько-грузинських літературних взаємин кінця XIX – початку XX ст. К., 1986; Грузинсько-українські літературно-мистецькі взаємин 20-х-30-х років XX ст. К., 1991; Сааді. Життя і творчість. К., 1999.

Автор: М.К. Наєнко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи