ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ткаченко Анатолій Олександрович

01.02.1948

Місце народження: с. Лук’янівка Таращан. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1971 закінчив Чернів. держ. ун-т. Учителював, працював журналістом, 1980–92 – заст. гол. ред. журн. «Радянське літературознавство» – «Слово і час»; 1992–93 – наук. співроб. Ін-ту л-ри ім. Т.Шевченка НАНУ. В Київ. ун-ті з 1989: старш. викл., доцент., професор. (2001) каф. теорії літератури, компаративістики і літературної творчості. Кандидат філології з 1987, доктор – з 1999. Читає нормат. курси «Вступ до літературознавства» і «Теорія літератури» спецкурси «Поетична стилістика й фоніка», «Інтерпретація художнього тексту», «Мовно-літературна майстерність», «Кінодраматургія», «Теорія і практика редагування», «Лінгвістика і семіотика перекладу» та ін. Осн. коло наук. зацікавлень – питання теорії л-ри, зокрема поетики і стилістики, творчість шістдесятників, їх попередників та наступників, віршознавство. Літературознавець, письменник. Чл. редколегій наук. літературознавчих видань, ред.-упоряд. студ. літ. альманаху «Сві-й-танок». 1999 р. відзначений Подякою Голови Київ. міської держ. адміністрації «За вагомий особистий внесок у створення духовних і матеріальних цінностей та досягнення високої майстерності у професійній діяльності». Опублікував близько 200 теоретико-літ., літ.-критичних праць. Осн. з них: Іван Драч: Нарис творчості. К., 1988; Василь Симоненко: Нарис життя і творчості. К., 1990; Літературознавчий словник-довідник. К.: ВЦ «Академія», 1997 (у співавт.); Мистецтво слова: Вступ до літературознавства К., 1998; 2-е, доопрац. вид. 2003; Етапи мистецького руху // Ткаченко А. Іван Драч: Поет, кінодраматург, політик. К., 2000; Стус В. Отак і ти згоряй / Вот так и ты згорай : Вірші укр. та рос. мовами / Рос. перекл. Любов Сирота і Анатолій Ткаченко. К., 2005. 288 с.; Рух душі, або Полілог у спразі гармонії [Післямова] // Драч І. Поеми. К.: Ґенеза, 2006. С. 474–509; Художній переклад у полілозі культур // Die Ukraine zwischen Ost und West. Ernst-Moritz-Arndt-Univerzität Greifswald. Aachen: Shaker Verlag, 2007. S.165–174; Симоненко В. Вибр. твори / Передм. А.Ткаченка, Упоряд. А. Ткаченко, Д. Ткаченко. – К.: Смолоскип, 2010. 852 с.; Драч І. Вибр. твори : У 2 т. / Вступ.ст. А.Ткаченка, уклад., А.Ткаченко, прим. Ю. Попсуєнко, А. Ткаченко. К.: Всеукр. держ. спец. вид-во «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2011, 2012; Із буднів філолікнепу // Студії з україністики. Вип. Х : Література. Соціум. Епоха. К.; Дрогобич : Посвіт, 2012. С. 683–695; Фольклор і джендер // Література Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 36 : Матер. Шостих міжнарод. наук. фольклорист. читань, присвячених професор. Л. Дунаєвській (КНУ, травень 2012). К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – С.552–560; «…Бо світ росте на однім стеблі…» // «Сві-й-танок». Вип.8. К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. С. 9–17. Л-ра: Лесик В. Анатолій Ткаченко. Мистецтво слова // Дивослово. 1998. №11. С.64–65; Нарівська В. До питомого ґрунту літератури // Слово і час. 2000. №1. С.118–121; Соболь В. Нев’януче мистецтво слова // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze 19–20. Warszawa, 2005. S.457–461; Яковина О. «Мистецтво слова» Анатолія Ткаченка // Українські проблеми. 1998. №2. С.154–155; Яровий О. Про слово – як про Слово // Літературна Україна. 1998. 4 черв.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи