ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дідич Тарас Олегович

02.04.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.

З 1998 року – студент денної форми навчання Київського університету права НАН України, який закінчив у 2003 році та отримав диплом магістра з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю “Правознавство”. У 2003 році вступив на навчання до аспірантури Київського університету права НАН України, яку закінчив у 2005 році, підготувавши дисертаційну роботу. У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему “Нормопроектування: теоретико-правовий аспект” (спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень) та отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук. З 2005 року розпочав викладацьку діяльність асистентом кафедри теорії держави і права Київського університету права НАН України. В період з лютого 2005 року до серпня 2012 року - асистент, викладач, доцент, зав. кафедри теорії та історії держави і права Київського університету права НАН України. У 2009 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права.
З вересня 2012 року - доцент кафедри теорії права та держави Київського національного університету юридичного факультету імені Тараса Шевченка, де викладаю такі дисципліни: теорія права; історія правових і політичний учень; історія юридичних наукових шкіл.

За роки викладацької та науково-дослідної роботи здійснював наукове керівництво роботою магістрів та аспірантів по підготовці магістерських та дисертаційних робіт, керівництво роботою Наукового студентського гуртка з теорії держави і права, виконував обов’язки куратора студентської групи, брав участь в роботі приймальної комісії та Державних екзаменаційних комісій. Підготував одного кандидата юридичних наук.
Є автором більше 70-ти публікацій в сфері теорії держави і права, проблем теорії держави і права, проблем нормопроектування та юридичної техніки, брав участь у більше 50 науково-практичних конференціях, семінарах, читаннях всеукраїнського та міжнародного рівнів. Маю досвід роботи по підготовці проектів нормативно-правових актів та супровідної нормопроектної документації.
Проходив стажування: Семінар-тренінг «Методика викладання права у вищому навчальному закладі» (м. Київ, лютий 2010 року); Практична конференція «Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі» (м. Кошице (Словаччина) – м. Мішкольц (Угорщина), травень 2010 року), Міжнародна школа-практикум молодих вчених-юристів «Держава у світі, що змінюється » (м. Москва, травень 2011 року).
Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (№ 109339 від 14.12.2006 року), Дипломом лауреата Всеукраїнського фонду юридичної науки Академіка права В.В. Сташиса (2003 рік), Грамотою Президії НАН України за наукову роботу на тему «Проблеми становлення та тенденції розвитку правотворчості в умовах розбудови державності в Україні» (рішення від 06.02.08р.), Почесною грамотою Святошинської в м. Києві РДА (№176-к від 13.05.2009 року). Неодноразово був нагороджений грамотами, відзнаками та дипломами за результатами участі у наукових конференціях та семінарах.
Напрямками наукових досліджень є теорія та філософія права, соціологія права, проблеми правоутворення, правотворчості та нормопроектування.
Вільно володію українською та російською мовами, середній рівень володіння англійською мовою. Вільно користуюсь комп’ютерним програмним забезпеченням, а саме: Word, Excel, Opera, Outlook, Nero, WinRar, ProLing Office, Skype, FineReader, Google Chrome та інші.
Основні праці: Правова система та законотворчий процес в Україні // Вступ до теорії правових систем / За заг. ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко: Монографія. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2006; Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії // Колективна монографія у 2-х книгах. – Книга 1. – К.: вид-во «Юридична думка», 2008; Становлення правоутворення в контексті трансформації державно-правового впливу на суспільство // Колективна монографія «Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти». – К.: К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2010; Нормопроектування: питання теорії та методології. Монографія. – К., 2010; Генеза правоутворення // Часопис Київського університету права. – 2010. - №4; Нормопроектування // Міжнародна поліцейська енциклопедія.У 10 т. / Відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. І. Кондратьєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003; Юридична техніка // Міжнародна поліцейська енциклопедія. У 10 т. / Відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. І. Кондратьєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.


Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи