ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дубов Геннадій Олексійович

22.11.1984

Місце народження: м. Київ.

У 2002 році із золотою медаллю закінчив середню загальноосвітню школу №262 м. Києва, та отримав повну середньо освіту.
З 2002 року – студент денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчив у 2008 році та отримав диплом магістра права з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю “Правознавство”.
У 2009 році вступив на навчання на заочне відділення аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де навчаюсь до цього часу, готуючи дисертаційну роботу на тему «Предмет методології в українській юридичній науці» (спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень).
З 2012 року розпочав викладацьку діяльність асистентом кафедри теорії права та держави Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де викладаю такі дисципліни: теорія права та держави; проблеми теорії та філософії права; порівняльне правознавство; методологія та організація юридичних досліджень; доктринальні питання теорії права; теорія державної влади; юридична відповідальність.
Є автором понад 10-ти публікацій в сфері теорії держави і права, проблем теорії держави і права, методології права, брав участь у науково-практичних конференціях, семінарах, читаннях всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Неодноразово був нагороджений грамотами, відзнаками та дипломами за результатами участі у наукових конференціях, конкурсах та олімпіадах.
Напрямками наукових досліджень є теорія та філософія права, методологія права.

Основні наукові праці: Передумови становлення методології права в українській юридичній науці // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №18. Економіка і право: зб.наукових праць.-Випуск 11.-К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова,2010.-С.22-26; Застосування основних принципів і категорій синергетичної теорії при дослідженні держави і права // Юридична Україна, 9/2005.-С.18-23; Плюралізм правової методології: зміст, особливості інтерпретацій та умов формування на сучасному етапі розвитку юридичної науки // Часопис Київського університету права, 2011/1.-С.48-51; Методологія права: поняття, предмет та місце в системі наукового знання (за працею Р.Лукича «Методологія права) //Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 50.-К.: Ін-т держави і права ім..В.М.Корецького НАН України, 2010.-с.51-55; Перші кроки становлення методології права у вітчизняній юридичній науці / співавт. А.Машков // Про українське право: Часопис кафедри теорії та історії держави і права Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка / За ред. проф. І. Безклубого.- К.: Грамота, 2009.-Чис.ІV.- С.318-325.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи