ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Теорії та історії держави і права кафедра Теорії та історії держави і права кафедра

Заснована з моменту відкриття юрид. ф-ту Київ. ун-ту у 1835 і мала назву каф. енциклопедії законознавства та рос. держ. законів. Основою каф. енциклопедії законознавства та рос. держ. законів стали проф.: К. Неволін, М. Іванішев, М. Ф. Владимирський-Буданов, М.Ренненкампф, Є. В. Спекторський та ін. 1922 юрид. ф-т передано в Ін-т нар. госп-ва і замість каф. теорії та історії держави і права створено предметну комісію з заг. теорії права. 1936 у складі Київ. ун-ту відновлена каф. теорії та історії держави і права на якій працювали: проф. І. Бошко, проф. Д. М. Гершонов, доц. Б.Соколов, доц. Г. В. Олександренко. У складі юрид. ф-ту у 1943-44 існувала каф. теорії держави і права. 1944-45 – створено дві каф.: каф. історії держави і права та каф. теорії держави і права. 1946-47 – зазначені каф. були об’єднані в каф. теорії та історії держави і права. 1972 каф. поділено на дві каф. і тільки у 1987 знову відбулось об’єднання в одну каф. теорії та історії держави і права. З 2011 – каф. розділено на дві каф. теорії права та держави та історії права та держави. На каф. працювали такі відомі вчен. як С.Макогон, П.Недбайло, П.Бонташ, О.Гранін, В.Копейчиков, Р.Сінельникова, М.Вітрук, А.Дубровіна, В.Катрич, А.Ткач, Є.Назаренко, М.Козюбра, Л.Потарикіна, Є.Тіхонова, Н.Прозорова, В.Марчук, М.Стеценко, О.Шевченко, О.Зайчук, В.Мармазов та ін. На даний час на каф. працює 2 проф.: О.Шевченко, Котюк В.О, 11 доц., з яких 2 д-р юрид. наук І.Гриценко, І.Безклубий та 10 канд. юрид. наук В.Чехович, В.Самохвалов, М.Неліп, Н.Толкачова, Л.Дячук, Ж.Дзейко, О.Ковальчук, О.Костенко, А.Машков, 2 асист. канд. юрид. наук: Б.Малишев, Ю.Цвєткова та 6 асист.: О.Вовк, Т. Котенко, Н.Кабанець, О.Верник, С.Дудар, К.Ліщук. Каф. забезпечує викладання 17 нормат. курсів: «Заг. теорія держави», «Заг. теорія права», «Історія державності на землях України», «Історія права України», «Історія держави і права заруб. країн», «Канонічне право», «Історія візантійського права», «Історія політ. і прав. вчень», «Проблеми теорії права», «Філософія права», «Розвиток правничої думки в Київ. ун-ті», і 13 спецкурсів: «Прав. системи сучасності», «Право Європ. Союзу», «Канонічне право», «Законодавча техніка», «Енциклопедія законознавства», «Наук. основи правотворчості», «Онтологія права» та ін. Викл.і каф. беруть участь у наук.-практ. конференціях, круглих столах з проблем правознавства, підтримують наук. зв’язки з вітчиз. науковцями, та вченими заруб. країн. О.М.Ковальчук

Безклубий Ігор Анатолійович

 • Останні зміни:
07.01.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1988 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1988 працює у Київ. ун-ті: асист., з 1996 – доц. каф. цивіл. права; з 2007 – проф. каф. теорії та історії держави і права, з 2006 – зав. каф. теорії та історії держави і права., з 2011 р. – проф. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Бошко Володимир Ілліч

 • Останні зміни:
25.03.1885- 10.08.1949

Місце народження: с. Іванівка, тепер смт Одес. обл..
Науковий ступінь: магістр права.
Наукове звання: професор.
1914 закінчив. юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1930 викладав у Київ. ІНО та ін. навч. закладах. 1925 було присвоєно вчене звання проф. З відновленням у 1936 юрид. ф-ту у складі Київ. ун-ту Б. продовжує свою наук. діяльність на посаді проф. каф. теорії та історії держави і права, з 1940 – як зав. цієї каф. З 1944 і до останніх днів свого життя працював деканом юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Вангородська Наталія Аркадіївна

 • Останні зміни:
06.08.1972

Місце народження: м. Київ.
У 1991 р. закінчила Київське медичне училище № 1, а у 2004 р. – юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1996 р. лаборант кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2005 р. – викладач Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка; у 2006-2007 та 2007-2008 рр. – викладач підготовчого факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2008-2009 рр. – асистент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Гриценко Іван Сергійович

 • Останні зміни:
26.09.1957

Місце народження: с. Байбузи Черкас. р-ну Черкаська обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан.
1979 закінчив іст. ф-т Київ. ун-ту. З працює у Київ. ун-ті: асист. каф. іст. ф-ту, доц. (1990). Згодом викладає на каф. теорії та історії держави і права юрид. ф-ту на посаді, з 2007 – в.о. декана, з 2008 – декан юрид. ф-ту, з 2011 – проф., зав. каф. адмін. права.

Читати далі >Дзейко Жанна Олександрівна

 • Останні зміни:
21.01.1967

Місце народження: смт Решетилівка, Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1992 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. У 1995– 2002 – асист., 2002-2011 – доц каф. теорії та історії держави і права, з 2011 – доц. каф. теорії права та держави юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 2002 отримала вчене звання доц.

Читати далі >Дубровіна Аріадна Борисівна

 • Останні зміни:
05.09.1924- 13.07.1992

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила у 1948 р. юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1948 р. – ревізор відділу судів Управління судів Міністерства юстиції УРСР по Київський області, з 1949 р. – аспірант кафедри теорії та історії держави і права Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Від 1951 р. працювала старшим викладачем Київської філії Всесоюзного юридичного заочного інституту (ВЮЗІ) (сьогодні – Московська державна юридична академія) та викладачем Київської юридичної школи Міністерства юстиції УРСР. З 1956 р. – старший викладач, з 1962 р. – доцент кафедри теорії та історії держави і права Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Одночасно (з 1963 р.) відповідальний Секретар редколегії міжвідомчого республіканського наукового збірника «Проблеми правознавства», з 1973 р. – заступник головного редактора цього збірника.

Читати далі >Дячук Леонтій Володимирович

 • Останні зміни:
03.04.1960

Місце народження: с. Озеряни Дубнівського (нині Дубенського) району Рівненської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1987 історичний ф-т Київ. ун-ту. Під час навчання в ун-ті був переможцем Всесоюз. конкурсів студ. наук. робіт з гуманіт. та сусп. наук. З 1987 асист., доц. каф. укр. історії та етнополітики іст. ф-ту Київ. ун-ту. 1994 перебував на стажуванні в Ін-ті Пд. та Пд.-Сх. Європи Віден. ун-ту (Австрія). З 2004 працює на каф. теорії та історії держави і права юридичного ф-ту. 

Читати далі >Заворотько Павло Петрович

 • Останні зміни:
22.09.1924- 16.09.1984

Місце народження: с. Гнатівка Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1952 закінчив юрид. ф-ту Київ. ун-ту. Працював викл. каф. теорії держави і права. 1955 ст. викл., в 1960 – в.о. доц. каф. цивіл. права. 1961-74 декан юрид. ф-ту і одночасно з 1964 очолював створену за його ініціативою першу в СРСР каф. рад. процесуального права.

Читати далі >Зайчук Олег Володимирович

 • Останні зміни:
15.08.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Чл.-кор. АПрН України. 1977 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1980-86 у Київ. ун-ті: асист., доц. каф. історії та теорії держави і права.

Читати далі >Катрич Василь Михайлович

 • Останні зміни:
12.03.1919- 29.04.2009

Місце народження: с. Велика Каратуль, тепер Переяслав-Хмельн. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Навчався у Київ. річковому технікумі, військ. училищі. Учасник ВВВ. З 1943 інструктор військ. відділу ЦКЛКСМУ; 1943-48 навчався спочатку на юрид. ф-ті Об’єднаного України держ. ун-ту (Кзил-Орда), з поверненнямдо Києва – на юрид. ф-ті Київ. ун-ту. У 1948 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. Працював ревізором управління суд. органів Мін-ва юстиції УРСР. З 1949 – в Київ. ун-ті: викл., в.о. зав. каф. теорії та історії держави і права (1950-52), декан (1954-57) та водночас (1957-90) в.о. проректора заочного відділення. З 1972 – доц. каф. історії держави і права.

Читати далі >Ковальчук Олександр Михайлович

 • Останні зміни:
15.02.1961

Місце народження: с. Клочки Народицького р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1988 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1991-93 асист каф. теорії та історії держави і права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1993-96 – гол. спеціаліст відділу по роботі з іноземними представництвами та прав. забезпечення міжн. зв’язків Управління міжн. зв’язків КМДА. 1997-2003 – наук. консультант судді КСУ. З 2003 – доц. каф. теорії та історії держави і права, з 2011 – доц. каф. теорії права та держави юрид. ф-ту Київ. ун-ту. З 2008 заст. декана юрид. ф-ту. Чл. вчен. ради юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Козюбра Микола Іванович

 • Останні зміни:
01.01.1937

Місце народження: с. Тетерівка Жашків. р-ту, Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Засл. юрист України, акад. АПрН України, акад. УАПН. 1961 закінчив. юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1961-65 працював в слідчих органах МВС УРСР; країни; 1967-90 – мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. відділу Ін-ту держави і права України; 1990-96 – зав. каф. історії та теорії держави і права юрид. ф-ту Київ. ун-ту, 1996-2003 – суддя КСУ.

Читати далі >Костенко Олександр Борисович

 • Останні зміни:
20.04.1959

Місце народження: м. Чернівці.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1986 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1981 – лаборант та інженер каф. криміналістики; з 1981 – асист., з 2003 – доц. каф. теорії та історії держави і права, з 2011 – доц. каф. теорії права та держави юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Котюк Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
15.08.1946

Місце народження: с. Баглаї Старокостянтинівського р-ну Хмельницьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1973 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1973-74 – помічник прокурора Московського району м. Києва, прокурор відділу загального нагляду Прокуратури м. Києва; 1974-76 – інструктор оргвідділу Печерського райкому Компартії України З 1978 асист., ст. викл., доц. (1988), проф. (2005); 1997–2005 – в.о. і зав. каф. теорії та історії держави і права, з 2011 – проф. каф. теорії права та держави; 1982–88 заст. декана по роботі з іноземцями, 1985–88, 1995 – заст. декана юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Малишев Борис Володимирович

 • Останні зміни:
07.09.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1998 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 2001 асист.; доц. (2009) каф. теорії та історії держави і права, з 2011 – доц. каф. теорії права та держави юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Мармазов Василь Євгенович

 • Останні зміни:
20.01.1962

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Засл. юрист України. 1984 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. Стажувався у Кембриджському та Лондонському ун-тах, Міжн. ін-ті прав людини (Страсбург). 1984–04 – асист., заст. декана юрид. ф-ту, пізніше доц. каф. історії та теорії держави і права Київ. ун-ту, одночасно у 1993–03 – адвокат, юрист Секретаріату Європ. суду з прав людини.

Читати далі >Марчук Віталій Петрович

 • Останні зміни:
07.04.1939

Місце народження: с. Острівськ Зарічненський р-н Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1966 закінчив юрид. ф-т Київ.ун-ту. 1970-93 у Київ. ун-ті: асист., старш. викл., доц. каф. теорії та історії держави і права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Машков Андрій Дмитрович

 • Останні зміни:
16.10.1962

Місце народження: м. Гвардійськ, Калінінград. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1990 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1996 працює у Київ. ун-ті: асист. (1996); доц. каф. теорії та історії держави і права, з 2011 – доц. каф. теорії права та держави юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Назаренко Євгенія Володимирівна

 • Останні зміни:
13.01.1925

Місце народження: м. Ішим Омської обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила в 1946 юрид. ф-т і в 1949 асп-ру Київ. ун-ту. Працювала: асист., ст. викл., доц., проф.; у 1975-78 – зав. каф. теорії держави і права, з 1978 – проф. цієї каф. 1994-99 Гол. співроб. Ін-ту закон-ва ВР України. З 2000 – проф. каф. теорії та історії держави і права Академії праці й соціал. відносин профспілок України.

Читати далі >Недбайло Петро Омелянович

 • Останні зміни:
01.01.1907- 31.10.1974

Місце народження: с. Новоновицьке, тепер Клинцовського р-ну Брянської обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН УРСР.
Засл. діяч науки і техніки УРСР, почесн. доктор права Лодзинського ун-ту (Польща). 1930 закінчив Харків. юрид. ін-т. З цього моменту в цьому вузі: аспірант, викл. каф. теорії держави і права. З 1940 зав. каф., декан юрид. ф-ту Львів. ун-ту. Під час ВВВ – заст. відділу Гол. прокуратури Рад. армії. 1946 повернувся до наук. і виклад. роботи, був зав. каф. теорії держави і права Львів. ун-ту. З 1959-73 – зав каф. теорії держави і права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Неліп Михайло Іванович

 • Останні зміни:
30.04.1956- 01.11.2011

Місце народження: с. Любеч, Репкінський р-н, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1979 закінчив ф-т міжн. відносин і міжн. права, відділення міжн. права Київ. ун-ту. 1985-96 – у Київ. ун-ті: асист. (1985); доц. каф. теорії та історії держави і права (1990); 1996-2003 – перший проректор Дипломат. Академії при МЗС України; з 2003-2011 – доц. каф. теорії та історії держави і права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Потарикіна Лідія Луківна

 • Останні зміни:
27.07.1923- 13.08.2008

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1949 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1949-73 – мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. Сектора держави і права УРСР (Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України). У 1973-97- проф. каф. теорії та історії держави і права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. Від 1997 – проф. Ін-ту адвокатури при ун-ті.

Читати далі >Прозорова Наталія Сергіївна

 • Останні зміни:
04.10.1922- 21.11.2006

Місце народження: м. Вологда, Росія.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1941 з 2 курсу ВЮЗІ Прокуратури СРСР пішла на фронт. 1948 закінчила Моск. юрид. ін-т. Після закінчення асп-ри цього вузу працювала в ньому (з 1951) ст. викл., а після злиття ін-ту з юрид. ф-том Моск. ун-ту – доц. цього ф-ту. З 1961 доц. Київ. ВШ МВС СРСР, а згодом доц. зав. каф. теорії та історії держави і права юрид. ф-ту Київ. ун-ту (1963), зав. каф. теорії та історії держави і права юрид. ф-ту (1978), доц. каф. (1983), проф. (1986).

Читати далі >Самохвалов Віктор Панасович

 • Останні зміни:
02.01.1950

Місце народження: м. Ківерці Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Засл. юрист України. 1978 закінчив іст. ф-т та 1996 – юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1978 в Київ. ун-ті: асист. іст. ф-ту, ф-ту міжн. відносин та міжн. права ун-ту. Згодом заст. декана по роботі з іноземними студентами ун-ту, з 1992 – заст. декана юрид. ф-ту ун-ту. 1992 отримав вчене звання – доц. каф. теорії та історії держави і права, з 2011 – доц. каф. теорії права та держави юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Теремцова Ніна Володимирівна

 • Останні зміни:
21.11.1962

Місце народження: м. Вєдрич, Гомельської області, Бєлорусь.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Закін. 1994 юрид.ф-т Київ. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка (відтепер Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Працювала в установах Міністерства житлово-комунального господарства УРСР. З 1987 року по 1990 рік була обрана народним депутатом Шевченківської районної ради у місті Києві. З 1989 року працює в ректораті, а згодом на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Тихонова Євгенія Антонівна

 • Останні зміни:
19.08.1925- 01.01.2011

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Акад. АПрН України. Закінчила 1949 юрид. ф-т Київ. ун-т. Працювала в Ін-ті держави і права АН УРСР – мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. З 1973 – на каф. теорії та історії держави і права юрид. ф-ту – ст. викл., доц., проф. 1979-83 – зав.

Читати далі >Ткач Аркадій Петрович

 • Останні зміни:
22.06.1924- 23.08.1994

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Засл. діяч науки і техніки України. Ветеран ВВВ. Учасн. оборони Севастополя і Туапсе, морськ. десантування до Новоросійську і м. Керч, у складі військ 4-го Укр. фронту. 1950 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту, 1953 – асп-ру. 1951-54 – ст. викл., 1966-70 – старш. наук. співроб., доц., 1972-86 – зав. каф. історії держави і права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1986-90 після об’єднання каф. – очолив каф. теорії та історії держави і права.

Читати далі >Толкачова Наталія Євгенівна

 • Останні зміни:
12.11.1952

Місце народження: м. Ульянівка, Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила: 1976 філософ. ф-т Київ. ун-ту; у 1996 – юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1988 працює в ун-ті: ст. методист; викл.-стажист, асист.; ст. викл.; доц. каф. теорії та історії держави і права, з 2011 – доц. каф. історії права та держави юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1999-2006 голова профбюро юрид. ф-ту.

Читати далі >Хірсін Андрій Васильович

 • Останні зміни:
22.09.1966

Місце народження: м. Мелітополь Запорізької області.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
1989 закінчив електроакустичний ф-т Київ.політехн.ін-ту (з відзнакою), 2000 – Ін-т післядипломної освіти Київ.ун-ту за спеціальністю «Правознавство» (з відзнакою).  1990-1992 – ст. інж. лаб. ТЗО Ін-ту підвищення кваліфікації Київ.ун-ту.

Читати далі >Хірсін Василь Васильович

 • Останні зміни:
24.01.1945- 23.02.1987

Місце народження: с. Ново-Троїцьке, Приазовського р-ну Запорізьк. обл..
1969 закінчив юрид. ф-т Львів. ун-ту. 1969-72 закінчив асп-ру Київ. ун-ту. З 1972 – асист. каф. теорії держави і права. Перебував на посадах секретаря метод. комісії юрид. ф-ту. 1975 працював у Братислав. ун-ті (ЧССР). З 1976 нач. Навч. частини Київ. ун-ту і старш. викл., 1979-85 – асист. каф. теорії держави і права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. З 1975 чл. КПРС.

Читати далі >Цвєткова Юліана Володимирівна

 • Останні зміни:
23.05.1976

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
2000 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 2002 працює у Київ. ун-ті: асист.; доц. каф. теорії та історії держави і права (2008), з 2011 – доц. каф. історії права та держави юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Чехович Валерій Анатолійович

 • Останні зміни:
18.10.1943

Місце народження: м. Новоузенськ Саратовська обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1974 закінчив юрид. ф-т Київ. у-ту. У 1995-2011 в Київ. ун-ті: доц. каф. теорії та історії держави і права (2002).

Читати далі >Шевченко Олександр Оксентійович

 • Останні зміни:
26.06.1937

Місце народження: радгосп «Сабли» Сімферопол. р-ну Крим. обл., АР Крим.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1965 закінчив іст.-філософ. ф-т Київ. ун-ту. З 1965 працює у Київ. ун-ті: асист. каф. (1965), доц. (1988), проф. (2000–13) каф. теорії та історії держави і права. З 2013 народний депутат України 7-го скликання.

Читати далі >Якушик Валентин Михайлович

 • Останні зміни:
03.10.1956

Місце народження: м. Подольськ Московської області, РФ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1978 р. закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1978 р. працював лаборантом кафедри історії міжнародних відносин і зовнішньої політики СРСР цього ж факультету, у 1978-1985 рр. – асистент, 1985-1988 р. та 1992-1994 рр. – доцент кафедри теорії держави і права юридичного факультету. У 1994-1996 рр. – професор кафедри теорії та історії держави і права Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1988-1991 рр. – навчався в докторантурі університету. З 1998 р. – професор кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи