ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Безклубий Ігор Анатолійович

07.01.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.

1988 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1988 працює у Київ. ун-ті: асист., з 1996 – доц. каф. цивіл. права; з 2007 – проф. каф. теорії та історії держави і права, з 2006 – зав. каф. теорії та історії держави і права., з 2011 р. – проф. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1995 захистив канд. дис. «Ліцензійний договір в патентному праві України», 2006 – докт. дис. «Теоретичні проблеми банківських правочинів». Викладає нормат. і спец. курси: «Вступ до приват. права»; «Рим. держава і цивіл. право»; «Методологія юрид. досліджень» та «Юрид. відповідальність». Автор спецкурсів: «Цивіл. договори у банк. діяльності» та «Прав. регулювання фондового ринку». Підготував 1 докт. юрид. наук та 3 кандидат юридичних наук. Сфера наук. інтересів: теорія та історія України права, рим. право, методологія юрид. досліджень, юрид. відповідальність, ґенеза України прав. думки, етнодержавознавство, інтелект. власність, банк. правочини, цінні папери, охорона пам’яток культурної спадщини. Чл. вчен. ради юрид. ф-ту Київ. ун-ту, Спец. вчен. ради Д 26.001.04 по захисту дис. при Київ. ун-ту; експерт. ради ВАК України з юрид. наук; наук.-консульт. ради ВАСУ; наук.-консульт. ради з питань нотаріату при Мін-ві юстиції України; наук.-консульт. ради ВСУ; громад. Ради при Мін-ві юстиції України. Чл. наук. ради та ред. колегії журналів «Бюлетень Міністерства юстиції України»; «Вісника Вищого Адмін. Суду України»; «Вісник Київ. ун-ту: юрид. науки». Нагороджений знаком «Відмінник освіти України». Автор понад 120 наук. та навч.-метод. праць. Осн. праці: Банківські правочини: цивіл.-прав. проблеми. К., 2005; Позика. Кредит. Банк. вклад. Банк. рахунок. Розрахунки // Цивіл. кодекс України: Наук.-практ. коментар за ред. розробників проекту Цивіл. кодексу України. К., 2004, Х., 20055; Банк. правочини. К., 2007; Правочини в банк. діяльності. Навч. посіб. К., 2007; Цивіл. право України. К., 2002, 2004, 2005, 2008 (у співавт.), Договірне право України. К., 2009 (у співавт.) та ін. Р.А.Майданик

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи