ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бошко Володимир Ілліч

25.03.1885- 10.08.1949

Місце народження: с. Іванівка, тепер смт Одес. обл..
Науковий ступінь: магістр права.
Наукове звання: професор.

1914 закінчив. юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1920 склав магіст. іспити і підготував до захисту дис. «Аліментарна правоздатність». Вчен. рада Київ. ін-ту нар. госп-ва присвоїла ступінь магістра і звання доц. по каф. цивіл. права і процесу. У цьому ж році став деканом юрид. ф-ту ін-ту. З 1930 викладав у Київ. ІНО та ін. навч. закладах. 1925 було присвоєно вчене звання проф. З відновленням у 1936 юрид. ф-ту у складі Київ. ун-ту Б. продовжує свою наук. діяльність на посаді проф. каф. теорії та історії держави і права, з 1940 – як зав. цієї каф. З 1944 і до останніх днів свого життя працював деканом юрид. ф-ту Київ. ун-ту. Під час ВВВ працював у навч. і наук. закладах Саратова, Самарканда і Москви. Викладав історію політ. вчень, теорію держави і права, сімейне право, транспортне право. Досліджував проблеми цивіл. і сімейного права, брав участь у розробці законод. актів. У 1925 опублікував ґрунтовний нарис історії світ. прав. думки, який до 1955 був єдиним рад. підручником з цієї дисципліни. Осн. праці: Право на існування. К., 1920; Нариси розвитку прав. думки від Хамураппі до Леніна. К., 1925; Родинно-подружнє право. К., 1929; Суверенітет Рад. України. К., 1948; Нариси рад. сімейного права. К., 1952. О.М. Ковальчук

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи