ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Якушик Валентин Михайлович

03.10.1956

Місце народження: м. Подольськ Московської області, РФ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.

У 1978 р. закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1978 р. працював лаборантом кафедри історії міжнародних відносин і зовнішньої політики СРСР цього ж факультету, у 1978-1985 рр. – асистент, 1985-1988 р. та 1992-1994 рр. – доцент кафедри теорії держави і права юридичного факультету. У 1994-1996 рр. – професор кафедри теорії та історії держави і права Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1988-1991 рр. – навчався в докторантурі університету. З 1998 р. – професор кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія».

У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Политико-правовые идеи социал-реформистской концепции «демократического социализма» в Португалии», а у 1992 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук «Современное государство переходного типа (теоретические и методологические аспекты)». У 1987 р. присвоєно вчене звання доцента, а у 19995 р. – професора.

Читав лекції та проводив практичні заняття з курсів «Теорія держави і права», «Теорія революційно-демократичної держави», «Критика сучасних буржуазних державно-правових концепцій», «Історія політичних і правових вчень», «Основи радянського права», «Критика немарксиських політико-правових концепцій» та «Сучасний етап загальної кризи капіталізму» (на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права), «Актуальні проблеми теорії держави і права», «Теорії державного устрою країн, що розвиваються», «Застосування правових норм».

Основною темою наукових пошукувань вченого є загальна теорія держави перехідного типу; порівняльний аналіз політичних, правових та соціальних систем.
Член редакційної колегії журналу «Політична думка».
Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць.

Осн. праці: Социал-реформизм в современном мире: идеология и политика. К., 1990; Государство переходного типа (вопросы теории). К., 1991; Проблемы теории революционно-демократического государства: Учебное пособие. К., 1991; Політичні партії України К., 1996 (у співавт.); Політологія: Підручник. К., 2001 (у співавт.).

Автор: Безклубий І.А.

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи