ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Теорії та історії соціології кафедра Теорії та історії соціології кафедра

Теорії та історії соціології каф. Розвиток та інституціалізація соціології у Київ. ун-ті пов’язані з появою лаб. конкретно-соціол. досліджень (1962), створеної за ініціативою П.В.Копніна. Її очолювали доц. М.П.Гончаренко (1961-64), доц. Байкін Ф.Ф. (1964-65), доц. Надольний І.Ф. (1965-70). Подальшим етапом стало відкриття на філос. ф-ті каф. соціології (1979), очоленої доц. М.П.Гончаренком. Після створення ф-ту соціології та психології (1991) вона була перейменована на каф. історії та теорії соціології. Кер. каф. : 1979-87 – доц. М.П. Гончаренко, 1987-94 – проф. О.І. Погорілий, 1994 –2006 – проф. В.І. Тарасенко, з 2006 по теперішній час каф. очолює проф. В.І. Судаков. Напрями роботи каф.: соціол. теорія, історія соціології, методологія соціол. пізнання, соціологія постмодерну, теорія соц. структури, теорія соц. технологій, теорія гендерних досліджень, соціологія девіантної поведінки, концептуалізація способів діяльності та моделей поведінки соц. суб’єктів.
<i> В.І.Судаков</i>

Захарченко Марко Васильович

  • Останні зміни:
01.01.1938- 17.11.2015

Місце народження: с. Дідівщина, Фастів. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1960 закінчив іст.-філос. ф-т Київ.ун-ту за спец. “Філософія, історія”. З 1961 – лаборант соціол. лаб., асп. каф. філософії, старш. викл., доц. каф. філософії природн. ф-т ів. 1967 – канд. дис. «Методологічні питання конкретно-соц. досліджень в сфері марксиської загальносоціологічної теорії». З 1975 – доц. , 1978 – переведений на каф. іст. матеріалізму філос. ф-ту. З 1991 – доц. , з 1997 – проф. каф. історії та теорії соціології.

Читати далі >Малес Людмила Володимирівна

  • Останні зміни:
13.11.1975

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1999 закінчила ф-т соціології та психології Київ. ун-ту. З 1999 – асист. каф. галузевої соціології, з 2001 – асист., а з 2005 доц. каф. теорії та історії соціології ун-ту.2003 - канд. дис. “Організація простору суспільства як політична діяльність”, 2013 – докт. дис. “Соціокультурний аналіз: концептуалізація засад”. Фахівець у сфері соціокультурних та гендерних досліджень. Автор більше 60 наук. праць.

Читати далі >Наумова Марта Юріївна

  • Останні зміни:
27.09.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1995 закінчила ф-т соціології та психології Київ. ун-ту; того ж року - філос. ф-т Київ. ун-ту. 2007 доц. каф. галузевої соціології соціологічного ф-т у ун-ту. 1999 - канд. дис. «Соціальне знання в структурі комунікації». З Фахівець в галузі соціології комунікації, соціології знання, методології соціол. досліджень. Авторка бл. 20 наук. праць і метод. розробок.

Читати далі >Погорілий Олександр Іванович

  • Останні зміни:
23.09.1940- 23.09.2005

Місце народження: с.Онішки Оржиц. р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1962 – закінчив відділення філософії іст.-філос. ф-ту, 1965 – асп-ру Київ. ун-ту 1987 – докт-ру Ін-ту соціології АН СРСР. 1965-66 – інспектор відділу викладання сусп. наук МОН УРСР. 1966 –69 – викл. каф. філософії Київ.держ. Ін-ту інженерів цивільної авіації; 1969 – 1973 – відп. працівник відділу пропаганди й агітації ЦК Компартії України. Звільнений з роботи за зв’язки з правозахисним рухом. 1973 – 1975 – старш. викл. каф. філософії КПІ. Канд. дис. «Еволюція екзистенціалізму М.Хайдеггера і криза сучасної буржуазної філософії» (1975). 1975-85 – старш. викл., доц. каф. іст. матеріалізму філос. ф-ту Київ. ун-ту. Докт. дис «Проблеми культури в сучасній німецькій соціології» (1991). 1988-91 – зав. каф. соціології філос. ф-ту Київ. ун-ту. 1991-94 – зав. каф. історії та теорії соціології ф-т у соціології та психології ун-ту. 1994 – 98 – проф. каф. соціології, 1998 – 2005 – зав. каф. культурології та археології Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія».Фахівець з історії заруб. і вітчизн. соціологічної думки ХІХ-ХХ століть, аналізу сучас. напрямків соціологічної теорії, культурології, соціології культури. Працював також у галузі наук. перекладу.

Читати далі >Соболевська Марина Олександрівна

  • Останні зміни:
06.01.1977

Місце народження: м. Прип’ять Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1999 закінчила ф-т соціології та психології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Концепція постструктуралістського синтезу в соціології П.Бурдьє» (2003). З 2001 - на постійній роботі на каф. теорії та історії соціології ф-т у соціології та псиології, з 2007 – на посаді доц. цієї ж каф. ф-ту соціології ун-ту. Фахівець у галузі історії соціології, сучасної соціологічної теорії. Викл. базові курси студентам соціол. ф-ту «Історія соціології», «Заг. соціол. теорія» та спец. курси магістрам-соціологам «Неофункціоналізм та постструктуралізм в соціології», «Рефлексивні процеси в сучас.й теоретичній соціології». Автор бл. 20 наук. і наук.-метод. праць.

Читати далі >Судаков Володимир Іванович

  • Останні зміни:
16.10.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедрою.
Закінчив філос. ф-т МДУ в 1978. З 1978 працював на посадах асист., доц., проф. у вузах Астрахані, Дніпропетр., Києва. У 1997-98 - пров. наук. співроб. Ін-ту соціології НАН України. У Київ. ун-ті працює з 2006: зав. каф. теорії та історії соціології ф-ту соціології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Методологічні проблеми загально соціологічного рівня марксистської соціології» (1982). Докт.дис. «Детермінація соціологічного пізнання (світоглядний та теоретико-методол. аспекти)» (1996). Вчен. звання проф. присвоєно у 2005.

Читати далі >Тарасенко Валентин Іванович

  • Останні зміни:
27.01.1940- 12.04.2014

Місце народження: с. Грабарівка Пирятинського р-н у Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1969 – закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту. У 1978-90 - працював в Ін-ті філософії АН УРСР на посаді мол., старш. наук. співроб., 1983 - отримав звання “старш. наук. співроб.” за спец. “Прикладна соціологія”, 1990-95 – працював в Ін-ті соціології НАН України на посадах старш. наук. співроб., зав. відділом заг. соціології. 1994 –2006 зав. , з 2006 – проф. каф. теорії та історії соціології. 1978 – канд. дис. “Піднесення соц. потреб особи”, 1992 – докт.дис “Соціологія споживання: предмет, методологія дослідження”.

Читати далі >Червінська Тетяна Григорівна

  • Останні зміни:
02.03.1972

Місце народження: с.Іркліїв Чорнобаїв. р-н у Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1995 закінчила ф-т соціології та психології Київ. ун-ту. 1999-2008 працювала у МАУП на посадах доц. (1999-2001), заст. декана (2001-2002), декана (2002-2008). З 2008 - на посаді доц. каф. теорії та історії соціології ф-ту соціології Київ. ун-ту. 1999 - канд. дис. «Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків».

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи