ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Судаков Володимир Іванович

16.10.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедрою.

Закінчив філос. ф-т МДУ в 1978. З 1978 працював на посадах асист., доц., проф. у вузах Астрахані, Дніпропетр., Києва. У 1997-98 - пров. наук. співроб. Ін-ту соціології НАН України. У Київ. ун-ті працює з 2006: зав. каф. теорії та історії соціології ф-ту соціології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Методологічні проблеми загально соціологічного рівня марксистської соціології» (1982). Докт.дис. «Детермінація соціологічного пізнання (світоглядний та теоретико-методол. аспекти)» (1996). Вчен. звання проф. присвоєно у 2005.Осн. напрями наук. дослiджень: теорія і методологія соціол. пізнання, теорія соц. явищ та процесів, теорія соц. технологій.Читав лекційні курси з теорії та методології соціологічного пізнання, соціальної інженерії, соціальної епістемології і соціальної філософії. Розробив і впровадив у навч. процес нов. курси: «Новітні концептуальні стратегії в теорет. соціології», «Наук. статус соціол. теорій», «Теорія соц. технологій», «Соціол. теорії сусп-ва». Дійсн. чл. Академії соц. технологій та місцевого самоврядування (Росія), Міжн. Кадрової Академії, чл.-кор. Укр. Академії політичних наук. Нагороди: відзнака НАН України «За професійні здобутки» (2009). Осн. праці: Социологическое познание: современные тенденции и стимулы развития: Монография. Днепропетровск, 1995; Україна на зламі тисячоліть: іст. екскурс, проблеми, тенденці та перспективи: [Кол. моногр.] - К., 2000 (у співавт. ); Промышленное предприятие и его люди: проблемы социально-экономического поведения.(Кол. моногр.) К., 2001 (у співавт.); Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти.Монографія. К., 2004 (у співавт.); Видатні постаті України: Біогр дов. К., 2004 (у співавт.); Теория социального управления: социально-технологический подход. Энциклопедический словар.М., 2004. Л-ра : Соціологія короткий енциклопедичний словник: Під заг. ред. В.І.Воловича. К.,1998; Хто є хто в західній та вітчизн. й соціології: Навч. соціол. словник для студентів. Львів, 1999.

Автор: В.І. Тарасенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи