ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Теорії та практики перекладу з німецької мови кафедра Теорії та практики перекладу з німецької мови кафедра

Засн. 2 лип. 2003 р. До цього відповідна секція існувала у складі каф. теорії та практики перекладу германських мов під кер. професор. Карабана В.І. На каф. працює 21 викл., серед них – 3 іноземці. Зав. каф. – доктор філологічних  наук, професор. Кияк Тарас Романович. Професор. Кияк Т.Р. заснував наук. напрям (школу) «Лінгвістичні аспекти термінознавства». Крім того, читаються спецкурси «Теорія і практика перекладу», «Стилістика», «Історія мови», «Варіативність німецької мови», «Лексикологія німецької мови». До наук. інтересів науковців каф. належать термінологія, стилістика, лінгвістика та інтерпретація тексту, худ. переклад, семантика, фонетика. Завдяки плідній співпраці з Гете-ін-том, Нім. академ. службою обміну каф. отримала ряд підруч. для викл. нім. мови, л-ри та аудіо-матеріали нім. мовою. Каф. має тісні зв’язки з Австр. Бюро кооперації, Ін-том Цн. Європи (Відень), УВУ (Мюнхен), Ін-том ім. Гердера, Лейпціг. Професор. Кияк Т.Р. є почесним професор. або доктором більшості з названих установ. Викл. каф. постійно підвищують свій наук. та метод. рівень, беручи участь у наук., наук.-практ. конф., метод. семінарах, проходячи стажування в Україні та за кордоном. При каф. видається нім. мовна газета «Die Brucke», працює студ. театр.

Гуль Валерій Степанович

 • Останні зміни:
15.01.1956

Місце народження: м. Київ.
1975 закінчив Київ. технікум радіоелектроніки, 1980 – радіофіз. ф-т Київ. ун-ту (кріо- та мікроелектроніка), здобув кваліфікацію «радіофізик, інженер-дослідник». 1989 закінчив з відзнакою ф-т ром.-герм. філології (вечірнє відділення) Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1991: асист. каф. теорії та практики перекладу з германських мов ф-ту ром.-герм. філології; викл., старш. викл. каф. теорії та практики перекладу з англійської мови ІФ.

Читати далі >Гуменюк Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
26.02.1958

Місце народження: м. Христинівка Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1980 закінчив ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту; 1988 – асп-ру при Київ. держ. ін-ті інозем. мов; 1998 – докт-ру при Київ. ун-ті. З 1982 викладав інозем. мову у Кіровогр. пед. ін-ті, сш, ліцеї, гімназії, ін-ті вдосконалення викл. У Київ. ун-ті з 1994 – доцент. каф. теорії і практики перекладу з німецької мови.

Читати далі >Іваницька Марія Лонгинівна

 • Останні зміни:
14.05.1968

Місце народження: м. Збараж, Терноп. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1990 закінчила ф-т інозем. мов Чернів. держ. ун-ту імені Ю.Федьковича. 1994–97 – асист., 1997–2000 – доцент. каф. нім. мови та заг. мовознавства Чернів. держ. ун-ту. У Київ ун-ті з 2000 – доцент. каф. германських мов (нині каф. теорії та практики перекладу з німецької мови).

Читати далі >Кияк Тарас Романович

 • Останні зміни:
23.03.1944

Місце народження: м. Винники Львів. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1965 закінчив Чернів. держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. У Київ. ун-ті з 1998: професор. каф. германських мов, нині зав. каф. теорії та практики перекладу з німецької мови.

Читати далі >Кудіна Олена Федорівна

 • Останні зміни:
21.04.1949

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1971 закінчила ф-т нім. мови КДПІ інозем. мов. У Київ. ун-ті: 2001–03 – доцент. каф. теорії та практики перекладу германських мов, з 2003 – доцент., з 2008 – професор. каф. теорії та практики перекладу з німецької мови.

Читати далі >Лалаян Наталія Степанівна

 • Останні зміни:
26.06.1972

Місце народження: м. Гайсин, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 1994 закінчила ф-т нім. мови КДПІ інозем. мов. У Київ. ун-ті: викл. каф. теорії і практики перекладу з німецької мови ІФ.

Читати далі >Меньшикова Надія Василівна

 • Останні зміни:
14.03.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1969 вступила на ф-т нім. мови КДПІ інозем. мов. У 1971–75 – навчалась у Лейпц. ун-ті (НДР). В Київ. ун-ті з 2004 – доцент. каф. теорії та практики перекладу з німецької мови.

Читати далі >Мінаков Вадим Васильович

 • Останні зміни:
17.10.1961

Місце народження: м. Стара Руса Новгород. обл. (Росія).
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Лейпцизький ун-т та асп-ру Київ. ун-ту. 1991–94 проходив стажування у Бернському ун-ті (Швейцарія). В Київ. ун-ті з 1994: викл., старш. викл., доцент. (2000) каф. германської філології, з 2009 – доцент. каф. теорії та практики перекладу з німецької мови.

Читати далі >Найдов Борис Павлович

 • Останні зміни:
01.11.1930- 02.02.1993

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1948–53 навчався на філологічному ф-ті Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1960–79 та 1985–93 – доцент. каф. теорії і практики перекладу германських мов.

Читати далі >Невмержицький Іван Степанович

 • Останні зміни:
03.01.1951

Місце народження: с. Лучанки Овруцького р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1973 закінчив перекладацьке відділення ф-ту ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1973: перекладач нім. та англ. мови ІПК, викл. каф. теорії та практики перекладу, викл., з 1989 – доцент. каф. герм. філології, з 2000 – доцент., зав. каф. нім. мови.

Читати далі >Огірок Станіслав Сергійович

 • Останні зміни:
08.08.1946

Місце народження: с. Галайки Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
1969 вступив до КДПІ інозем. мов. 1973–75 – Ун-т ім. К.Маркса, м. Лейпциг (вивчення германістики). 1979–83 – в асп-рі НДІ психології УРСР. 2002–08 – зав. каф. інозем. мов Економіко-прав. ін-ту та ф-ту слов’янських мов КНЛУ, 2003 – доцент. каф.

Читати далі >Семенець Олег Євгенович

 • Останні зміни:
14.06.1946

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1969 закінчив ф-т інозем. мов Київ. ун-ту, 1971–75 навчався у заочній асп-рі. У Київ. ун-ті: 1971–73 – співроб. Міжн. відділу ректорату, 1973–76 – викл., 1976–80 – старш. викл., 1980–86 – доцент., з 1986 – професор., 1981–92 – декан ф-ту ром.-герм., а пізніше інозем. філології, 1982–92 – зав. каф. теорії і практики перекладу герм. мов.

Читати далі >Трищенко Ірина В’ячеславівна

 • Останні зміни:
22.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1979 закінчила Київ. ун-т. Магістр лінгвістики Ланкастер. ун-ту (В.Британія). В Київ. ун-ті: з 1979 – викл. каф. англійської мови природничих факультетів; з 1991 – викл., з 1993 – доцент. кафедри теорії та практики перекладу германських мов, з 2003 – доцент. каф. теорії та практики перекладу з англійської мови.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи