ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Антонюк Наталія Миколаївна

24.10.1954

Місце народження: м. Вольськ Саратов. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1976 закінчила ф-т інозем. мов ЛДУ. 1995 – старш. наук. співроб. АПН України. Стажувалася у США, Швеції, Великобританії. У Київ. ун-ті працює з 2001: доцент. каф. теорії та практики перекладу з германських мов, з 2003 – доцент. каф. теорії та практики перекладу з англійської мови. 1987 захистила кандидат дис. Викладає курс «Англ. мова (як осн.)», «Термінознавство англійської мови», лекційний курс «Сучасна англійська мова: особливості перекладу на українську», спецкурс «Етика сучасного перекладача», «Англійська мова (як друга іноземна)». За її ініціативи та участі розроблено курс викладання англ. мови як осн. для військ. перекладачів. Чл. метод. експерт. комісії з інозем. мов при МОН України (з 1997). Офіц. експерт ТОЕІС в Україні (з 2002). Нагороджена значком «Відмінник освіти України» (1987). Член редколегії «Вісник академії адвокатури України». Автор 84 наук. та наук.-метод. праць з методики викладання англ. мови як осн. та другої інозем. та перекладознавства. Осн. праці: Навчання англійській вимові як важливому компоненту її вивчення. К., 1998; Культурно-етична парадигма у мовленнєвій комунікації. К., 2000; Англомовні країни та Україна. Освіта. К., 2001; Міжнародні організації. К., 2001; Англомовні країни та Україна. Вінниця, 2004, 2008; Англійська мова. 4 курс (у співавт.), 2008; Англо-українська еквівалентність при підготовці перекладачів. Київ, 2012.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи