ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Теорії та практики перекладу з англійської мови кафедра Теорії та практики перекладу з англійської мови кафедра

ТПП з англ. мови була створена у трав. 2003 р. на базі каф. теорії та практики перекладу з герм. мов шляхом її поділу на каф. ТПП з англ. мови та каф. теорії та практики перекладу з німецької мови. Її попередниця – каф. ТПП герм. мов була створена у 1982 р. Каф. очолює профес. перекладач, доктор філологічних  наук, професор. Карабан В.І., чл. Європ. лінгв. тов-ва, автор понад 120 наук., наук. метод. та лексикографічних праць у галузях перекладознавства, заг. мовознавства, теорії англ. мови та історії перебування готів на території України. Усього на каф. працюють 41 викл., з них 3 професор., 22 кандидат наук (у т. ч. 16 доцент.), 5 ст. викл. та 12 викл. На каф. працюють 12 практикуючих перекладачів, які перекладають худ., наук.-техн. та ін. л-ру. Каф. викл. нормат. курси з теорії і практики перекладу англ. мови та спец. курси з письмового та усного перекладу. Каф. здійснює навчання понад 700 студентів (1 і 2 мови). На 1 викл. каф. припадає 19 студентів, забезпечує викл. 19 нормат. дисциплін та 11 спецкурсів, проведення перекладацької практики та кер. студ. наук. працями (курсовими, бакалаврськими, дипломними та магіст. роботами). Каф. готує бакалаврів, спеціалістів та магіст. з перекладу. При каф. працює асп-ра, де навчаються 2 докт-ти, 15 асп. та 8 здобувачів. На каф. здійснюється великий обсяг наук. роботи та роботи з підготовки навч. матеріалів. Тільки за 2007 р. опубліковано 8 посіб. та 23 наук. і наук.-метод. статей. За останні 3 р. було введено 6 нових спецкурсів, введено новий напрям спец. з інформ. технологій у перекладацькій діяльності, у новому навч. плані збільшено кількість годин на укр. мову як робочу мову перекладача, передбачено збільшення годин на практику перекладу. Багато викл. каф. є практикуючими перекладачами і передають свій багатий досвід студентам.

Антонюк Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
24.10.1954

Місце народження: м. Вольськ Саратов. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 закінчила ф-т інозем. мов ЛДУ. 1995 – старш. наук. співроб. АПН України. Стажувалася у США, Швеції, Великобританії. У Київ. ун-ті працює з 2001: доцент. каф. теорії та практики перекладу з германських мов, з 2003 – доцент. каф. теорії та практики перекладу з англійської мови.

Читати далі >Блакитна Лариса Антонівна

 • Останні зміни:
12.07.1940

Місце народження: м. Констянтинівці Луган. обл..
1963 закінчила КДПІ інозем. мов. У Київ. ун-ті з верес. 1964: 1966–90 в інтенсивному курсі для підготовки спеціалістів для роботи за кордоном, на каф. методики викладання та прикладної лінгвістики, 1994 старш. викл. каф. теорії та практики перекладу з англійської мови ІФ.

Читати далі >Васильченко Ольга Юріївна

 • Останні зміни:
20.02.1947

Місце народження: м. Ташкент, Узбекистан.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1970 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті: 1970–75 – викл. з погодинною оплатою каф. іноземних мов гуманітарних ф-тів; 1975–89 – викл., 1989–91 – доцент. каф. англійської мови природничих ф-тів; з 1991 – доцент. каф. теорії та практики перекладу германських мов (з 2003 каф. теорії та практики перекладу з англійської мови).

Читати далі >Возна Марина Олександрівна

 • Останні зміни:
22.12.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1988 закінчила ф-т ром.-герм. філології та асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2002: доцент. каф. теорії та практики перекладу з англійської мови ІФ.

Читати далі >Воїнов Вадим Володимирович

 • Останні зміни:
16.05.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1967 закінчив перекладацьке відділення Київ. ун-ту, 1976 – асп-ру. У Київ. ун-ті працює з 1981: старш. викл., з 1984–87 – доцент., 1987–89 – в.о. зав. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів; з 1991–94 – доцент. каф. комунікації лінгвокраїнознавства; з 1999 – доцент. каф. теорії і практики перекладу з англійської мови. 1979–81 читав курс з історії філології.

Читати далі >Гнатюк Наталія Георгіївна

 • Останні зміни:
07.04.1953

Місце народження: м. Улан-Уде Бурят-Монг. АРСР.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті з 1978: викл. каф. англійської мови; з 1996 – доцент. каф. теорії та практики перекладу з англійської мови.

Читати далі >Гуль Валерій Степанович

 • Останні зміни:
15.01.1956

Місце народження: м. Київ.
1975 закінчив Київ. технікум радіоелектроніки, 1980 – радіофіз. ф-т Київ. ун-ту (кріо- та мікроелектроніка), здобув кваліфікацію «радіофізик, інженер-дослідник». 1989 закінчив з відзнакою ф-т ром.-герм. філології (вечірнє відділення) Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1991: асист. каф. теорії та практики перекладу з германських мов ф-ту ром.-герм. філології; викл., старш. викл. каф. теорії та практики перекладу з англійської мови ІФ.

Читати далі >Дубенко Олена Юріївна

 • Останні зміни:
22.11.1964

Місце народження: м. Сімферополь.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1987 закінчила ф-т англ. мови КДПІ інозем. мов. В Київ. ун-ті з 2000: доцент. каф. теорії та практики перекладу з англійської мови ІФ.

Читати далі >Задоріжний Ігор Михайлович

 • Останні зміни:
10.03.1946

Місце народження: невідомо.
1969 закінчив Чернів. держ. ун-т. У Київ. ун-ті з 1976: викл. англ. мови на каф. теорії та практики перекладу ІФ.

Читати далі >Зарицька Тамара Григорівна

 • Останні зміни:
19.02.1927

Місце народження: с. Кухарі Іванківського р-ну Київ. обл..
1950 закінчила Київ. технікум культ.-освіт. працівників; 1956 – Київ. ун-т; 1971 – вищі пед. курси по підготовці високопрофесійних викладачів інозем. мови для вищих учбових закладів при Київ. Пед. ін-ті інозем. мов. У Київ. ун-ті працює з верес. 1973: ст. викладач каф. англ. мови природнич. ф-тів; з 1987 – ст. викладач каф. англ. філології; з 1999 – ст. викладач каф. теорії та практики перекладу герм. мов (зараз англ. мови) Ін-ту філології.

Читати далі >Зварич Ірина Миколаївна

 • Останні зміни:
19.08.1963

Місце народження: с. Івановичі Червоноармійський р-н Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Працює в Київ. ун-ті з 1998, з 1999 за сумісн. обіймає посаду викл. англ. мови каф. теорії і практики перекладу з англійської мови.

Читати далі >Карабан В’ячеслав Іванович

 • Останні зміни:
16.07.1947

Місце народження: м. Новокузнецьк Кемеров. обл. (Росія).
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1971 р. закінчив відділення перекладачів ф-ту інозем. мов Харків. держ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1973–76 асп.; 1976–79 – викл., 1980–81 – доцент. каф. англійської філології; 1981–87, 1989–92 – зав., 1987–89 – старш. наук. співроб. каф. англійської мови; 1992–93 – професор., зав. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства. З 1997 – зав. каф. теорії і практики перекладу з англійської мови ІФ.

Читати далі >Коломієць Лада Володимирівна

 • Останні зміни:
06.06.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Перекладознавець, перекладач, літературознавець. Закінчила філол. ф-т КНУ (1989).  Працювала завідувачем відділу теорії та практики перекладу Інституту українознавства КНУ (1993–95). З 1998 р. працює на кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології,  доцент (2002), професор (2007), з 2010 – завідувач цієї кафедри.

Читати далі >Кузьміна Катерина Анатоліївна

 • Останні зміни:
31.12.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
2000 закінчила перекладацьке відділення ф-ту інозем. мов Київ. ун-ту та асп-ру. У Київ. ун-ті працює з 2004 – асист. каф. теорії і практики перекладу з англійської мови ІФ.

Читати далі >Левицький Андрій Едуардович

 • Останні зміни:
24.11.1962

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1985 закінчив ф-т інозем. мов Житомир. держ. пед. ін-ту ім. І.Я. Франка, 1991 асп-ру КДПІ інозем. мов, докт-ру (1998) КНЛУ. З 2004 – професор. каф теорії та практики перекладу з англійської мови ІФ Київ. ун-ту.

Читати далі >Лобода Юлія Анатоліївна

 • Останні зміни:
11.04.1980

Місце народження: не надано.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 2002 році закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «переклад», отримала кваліфікацію магістра філології, перекладача та викладача англійської та німецької мов. З 2002 року працює на посаді викладача кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології.

Читати далі >Мельничук Сергій Володимирович

 • Останні зміни:
30.01.1977

Місце народження: м. Київ.
В 1999 закінчив ф-т інозем. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 2000 – викл. англ. мови на каф. теорії та практики перекладу з англійської мови.

Читати далі >Михайленко Олена Олександрівна

 • Останні зміни:
14.12.1976

Місце народження: м. Луганськ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1999 р. закінчила ф-т ром.-герм. філології Луганськ. держ. пед. ун-ту, асп-ру при каф. теорії та практики перекладу з англійської мови Київ. ун-ту. 2005 захистила кандидат дис. за спеціальністю «Перекладознавство». В Київ. ун-ті з 2006: викл. каф. теорії та практики перекладу з англійської мови.

Читати далі >Некряч Тетяна Євгенівна

 • Останні зміни:
19.01.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1972 закінчила Київ. ун-т. В Київ. ун-ті з 1972 р.: викл., доцент. (1989) каф. теорії та практики перекладу з англійської мови.

Читати далі >Нечипоренко Мирослава Юріївна

 • Останні зміни:
08.10.1982

Місце народження: смт Нова Борова Житомир. обл..
2004 закінчила Інститут філології КНУ імені Шевченка. В Київ. ун-ті працює з 2007 р.: асист. каф. теорії та практики перекладу з англійської мови.

Читати далі >Славова Людмила Леонардівна

 • Останні зміни:
30.11.1973

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1995 закінчила факультет іноземних мов Житомир. держ. пед. ін-ту імені Івана Франка. У 2006–2009 – у докторантурі КНУ імені Тараса Шевченка. З 2009 доцент. кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології.

Читати далі >Трищенко Ірина В’ячеславівна

 • Останні зміни:
22.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1979 закінчила Київ. ун-т. Магістр лінгвістики Ланкастер. ун-ту (В.Британія). В Київ. ун-ті: з 1979 – викл. каф. англійської мови природничих факультетів; з 1991 – викл., з 1993 – доцент. кафедри теорії та практики перекладу германських мов, з 2003 – доцент. каф. теорії та практики перекладу з англійської мови.

Читати далі >Хоменко Наталія Сергіївна

 • Останні зміни:
03.01.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1985 закінчила КДПІ. 1984 – стажування у Кембридж. ун-ті (Англія). В Київ. ун-ті з 2002 р. на посаді доцент. каф. теорії та практики перекладу з англійської мови.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи