ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кузьміна Катерина Анатоліївна

31.12.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

2000 закінчила перекладацьке відділення ф-ту інозем. мов Київ. ун-ту та асп-ру. У січ. – квіт. 1999 перебувала на стажуванні в коледжі Вальдорф, Айова, США, де прослуховувала курси з л-ри та ін. гуманіт. дисциплін. У Київ. ун-ті працює з 2004 – асист. каф. теорії і практики перекладу з англійської мови ІФ. Кандидат дис. «Трансформація номіналізації в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу» (2004). Викладає курси англ. мови і практики перекладу, керує написанням курсових, бакалаврських та магіст. робіт, бере участь у роботі міжн. конф., працює над посіб. з перекладу політ. текстів. Автор 16 наук. і наук.-метод. публікацій, у т. ч. робочої навч. програми «Практика перекладу з першої іноземної (англійської) мови» для студентів 3-го курсу спец. «іноземна філологія» та 2 зб. метод. рекомендацій «Трансформації номіналізації в англо-українському перекладі» та «Лексико-граматичні трансформації в українському перекладі англійських народних казок».

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи