ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Славова Людмила Леонардівна

30.11.1973

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1995 закінчила факультет іноземних мов Житомир. держ. пед. ін-ту імені Івана Франка. У 2006–2009 – у докторантурі КНУ імені Тараса Шевченка. З 2009 доцент. кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології. Кандидат дис. «Типологія комунікативних невдач (на матеріалі сучасного англійського мовлення)» (2000). Викладає дисципліни: англійська мова (основна), практика перекладу з першої іноземної мови, особливості перекладу економічних текстів, особливості перекладу юридичних текстів, юридичний переклад. Автор понад 60 публікацій з комунікативної та когнітивної лінгвістики, зіставного та загального мовознавства. Співпрацює з університетами Росії, Білорусії, Польщі, Словаччини. Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України. Осн. праці: Типологія комунікативних невдач на матеріалі сучасного англійського мовлення): монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2005. 107 с.; Linguistics (у співавторстві з А.Е. Левицьким, Н.Д. Борисенко): Підр. К.: Знання України, 2006. 171 с. (з грифом МОН України); Ділова англійська мова (у співавторстві з Л.Ф. Соловйовою): Навч. посіб. Житомир: ЖДУ імені Івана Франка, 2006. 119 с. (з грифом МОН України); Сравнительна типология английского, немецкого, русского и украинского языков: Учеб. пособие. Киев: Освита Украины, 2009. 360 с. (у співавторстві з А.Э. Левицким, Н.Д. Борисенко, А.А. Борисовым, А.А. Ивановым) (з грифом МОН України); Мовна особистість політика: когнітивно-дискурсивний аспект: Монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2010. 358 с.; Мовна особистість лідера у дзеркалі політичної лінгвоперсонології: США – Україна: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2012. 360 с.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи