ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Возна Марина Олександрівна

22.12.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1988 закінчила ф-т ром.-герм. філології та асп-ру Київ. ун-ту. Викладала в Київ. держ. ін-ті інозем. мов на каф. лексикології та стилістики англ. мови (1991–94). 1993 стажувалася як викл. в США. Працювала перекладачем в міжн. орг. Має досвід письмового та усного перекладу в галузях економіки, права та законотворчої роботи (1994–2002). У Київ. ун-ті з 2002: доцент. каф. теорії та практики перекладу з англійської мови ІФ. 1991 захистила кандидат дис. з англ. мови. Автор низки перекладів худ. творів з англ. мови, у т. ч. іст. роману Д. Даннетт «Становлення» з серії «Дім Нікколо» (2003). Автор 20 наук. та 15 навч.-метод. праць з них 6 підруч. (у співавт.). Очолила авторський колектив з написання базових підруч. з англ. мови для 1, 2, 3, 4 та 5 курсів ін-тів та ф-тів інозем. мов: підруч. для І курсу (2004), ІІ курсу (2006), ІІІ курсу (2007), для 4 курсу (2008), 5 курсу (2012) а також підруч. з лінгвокраїнознавства (2006).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи